tisdag, september 19, 2006

Trygga människor vågade rösta bort Persson

I SVT i går sändes ett reportage om att den defensiva linjen i arbetslöshetsfrågan var avgörande för valförlusten. Lokala valarbetare säger detta, liksom tunga politiker som Göteborgs Göran Johansson. Nalin Pekgul har också pekat på arbetslöshetsfrågan som central i andra reportage. Göran Persson ifrågasätter dock detta:
"Vi har gjort våra sämsta val i de platser med låg arbetslöshet. Vi gör våra särklassigt bästa val i områden med hög arbetslöshet. Så det är inte så alldeles lätt att dra slutsatser."
Persson har helt rätt i att valresultatet avspeglar ett Sverige som delas allt mer. I Norrbotten går socialdemokraterna framåt tack vare att Norrbottenspartiet är bort. I Västerbotten ligger socialdemokraterna stilla utom i Umeå som drar ner snittet. Vi tappar väldigt lite i Värmland. Och så vidare - vi går bra på glesbygden.

Samma delning finns inom storstadsområdena. I Uppsalas mest utsatta stadsdelar går socialdemokraterna i många fall framåt. Detsamma gäller i vissa Stockholmsförorter. Detta verkar dock inte vara någon lika generell tendens utan tycks bero på att man lagt ner stora kampanjinsatser i vissa områden.

De nya moderaterna lyckades bäst bland urban medelklass, men hade svårare att få gehör i verklig glesbygd och i de mest utsatta bostadsområdena i storstäderna. Detta är inte alls förvånande - de omedelbara och tydligaste förlorarna på moderaternas politik är ju de som redan har det svårt.

De som tydligast ser hur strukturomvandling och globalisering hotar sin försörjning, och känner in på skinnet hur varje försämring i de sociala försäkringarna slår direkt mot deras levnadsvillkor, var mindre benägna att rösta bort tryggheten. Medan de trygga människorna vågade rösta bort socialdemokratin - pröva något nytt, en ny vision i stället för en socialdemokrati som föreföll vara stolt och liknöjd med ett samhälle där massor av människor står utanför och som dessutom framstod som maktfullkomlig. De insåg inte att tryggheten hänger samman med ett trygghetssystem, som det är moderaternas målsättning att steg för steg montera ner.

Budskapet att bekämpa arbetslösheten men inte de arbetslösa tycks ha fungerat ganska bra bland dem som inte har jobb och bland dem som såg största risken att mista jobbet. Men för att bita också bland andra grupper måste det första ledet - kampen mot arbetslösheten - vara tydlig. Socialdemokratin blev svaret skyldig, vi hade ingen "jobbpolitik" att presentera när de borgerliga kom med sina skatte- och ersättningsnivåsänkningar. Resultatet - de trygga människorna vågade rösta bort Persson.

Uppdatering: Bloggaren, statsvetaren och broderskaparen Ulf Bjereld har skrivit en läsvärd valanalys i SVD.

Inga kommentarer: