onsdag, januari 21, 2009

Yes We Can

Inte världens bästa bild- och ljudkvalitet, men här är president Obamas installationstal. Känns litegrann som att lyssna på Jed Bartlet, fast på riktigt och mer radikalt. Vi får väl se vad killen kan åstadkomma, men nog är världen en bättre dag idag än igår.

torsdag, januari 15, 2009

Välkommen kritik av normpolitiken

Det största socialdemokratiska partidistiktet - Skåne - uttryckte i sitt rådslagssvar en kritik av den ekonomiska politik socialdemokratin fört. De som följer denna blogg vet att jag delar den kritiken.

Sydsvenskan har skrivit om den skånska kritiken. Andra tidningar har slagit upp det stort som en kritik av Mona Sahlin personligen - en följd av medialogiken att göra politiska konflikter till personkonflikter fast de inte är det.

Idag har den vanligtvis så kloka och genomtänkta Dagens Arena slutit upp i fördömandets kör mot partidistriktets vice ordförande Morgan Johansson, som får klä skott för att han för fram vad partimedlemmarna i Skåne tyckt i rådslaget. En intressant aspekt för den som tycker det är kul med hur media hela tiden återskapar bilder och föreställningar är att vice ordförande Morgan blir till mannen som utmanar partiledare Mona och inte ordförande Helene. Detta är uppenbarligen utstuderat, med tanke på att Dagens Arena tycks ha valt ut sin sämsta bild på Morgan.

Det är uppenbart att normpolitiken är en öm tå att kliva på. Där tycks inte reglerna om "kärleksfull kritik" riktigt gälla. Där krävs rättning i leden och munkavlar precis som på den gamla onda tiden.

För de som läser för mycket tidningar och träffar för lite sossar och fackföreningsfolk kan jag berätta att frågan om den ekonomiska politiken inte är en personlig vendetta mellan Mona och Morgan. Det är en fråga om vilka möjligheter det ska finnas att föra en socialdemokratisk reformpolitik i en ekonomisk krissituation.

Som Skånes partidistriktsordförande Helene Fritzon säger: "Ska vi klara sysselsättningen innebär det kraftfulla offentliga insatser. Så ser en ansvarsfull ekonomisk politik för närvarande ut." Eller som Morgan Johansson säger: "Ett tak för utgifterna kan leda till en så bisarr situation som att staten måste säga upp folk för att klara sina utgifter för arbetslösa. Det är ingen fruktbar väg att gå."

Skånes partidistrikt har inte gjort något fel, tvärtom. De har gjort precis vad partiledningen sagt att man ska göra. De har diskuterat igenom politiken, skrivit ihop sina rådslagssvar och skickat in dem till partistyrelsen. Jag trodde poängen med ett rådslag var att man skulle diskutera igenom politiken förutsättningslöst - inte att vissa frågor och vissa ämnen var förbjudna.

Skåne är för övrigt inte ensamma om att ha funderingar och synpunkter. Min egen arbetarekommun Uppsala vill också diskutera kring den ekonomiska politiken förutsättningslöst. Så här skriver vi i vårt rådslagssvar:

"Uppsala arbetarekommuns styrelse efterlyste redan i samband med behandlingen av den förra rådslagsremissen en diskussion om den allmänna ekonomiska politiken och den offentliga sektorns roll för tillskapandet av nya jobb. Styrelsen ansåg att den ekonomiska politik som fördes av den socialdemokratiska regeringen under 2005-06 haft en mycket stor betydelse för den sysselsättningsuppgång vi sett under de senaste två åren. Det är också alldeles uppenbart att offentliga investeringar i klimatomställning och i förbättringar inom skolan, vården och omsorgen leder till fler arbetstillfällen och ett bättre samhälle i stort. Vi saknar fortfarande resonemang om den ekonomiska politiken i stort i de annars väldigt omfattande rådslagsmaterialen. Detta förvånar, inte minst i tider då socialdemokraterna avkräver svar från regeringen om hur man vill stimulera ekonomin för att förhindra en växande arbetslöshet. Vi utgår från att partistyrelsen presenterar ett genomtänkt förslag till hur den ekonomiska politiken kan bidra till full sysselsättning i god tid innan partikongressen."

Tidigare var det jätteviktigt att lyssna på sina kärleksfulla kritiker - det var själva grunden till att det bjöds in till rådslag. När sen plötsligt några har synpunkter så ska dessa genast pekas ut som bråkmakare. Socialdemokraterna kan bättre än så.

onsdag, januari 14, 2009

Israel bär huvudansvaret för fred i Gaza

Styrelsen för Socialdemokraterna i Uppsala antog den 13 januari följande uttalande om kriget i Gaza.

Det är med stor sorg, smärta och avsky vi tagit emot de senaste veckornas nyheter från Gaza. Det finns ingen ursäkt för det besinningslösa våld den israeliska armén utsätter den palestinska civilbefolkningen för.

Varannan person i Gaza är ett barn. Gazaborna är inspärrade i ett getto och har ingenstans att söka skydd när Israel bombar och beskjuter deras hus, skolor och religiösa byggnader. Angriparen använder vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner och attackerar skolor, FN-personal, ambulanstransporter och sjukhus. Därför är Israels folkrättsvidriga anfallskrig oförsvarbart.

Majoriteten av Gazas invånare är flyktingar från palestinska byar och städer som erövrades av Israel vid statens bildande 1948. Flyktingarna, deras barn och barnbarn har väntat på att få återvända till sina hem i mer än sextio års tid. Trots att FN antagit åtskilliga resolutioner om palestiniernas rättigheter till en egen stat och flyktingarnas rätt till återvändande så har omvärlden aldrig satt det tryck på Israel som krävs för att få landet att följa dessa resolutioner.

När siffrorna på skadade och dödade i Gaza nu stiger för varje dag ser vi konsekvenserna av flera år av felaktiga beslut från USA och EU:s sida. I stället för att respektera det palestinska folkets demokratiska val, valde man att isolera den palestinska regeringen. Resultatet blev ekonomisk kollaps i de palestinska områdena, inbördeskrig mellan de två ledande palestinska rörelserna och en fullständig isolering av Gaza som omöjliggjorde ett vanligt liv i området och ledde till en skriande brist på mat och mediciner. Detta stärkte de militanta krafterna, såväl i Palestina som i Israel.

Det tänkande som länge präglat socialdemokratins syn på utrikespolitiken - idén om gemensam säkerhet - är mer aktuell än någonsin i en värld där rädslan för Den Andre breder ut sig och paralyserar oss i ett tillstånd av evigt krig mot terrorismen. Arbetarrörelsens hållning bör präglas av den grundläggande insikten att ingen är trygg om inte alla är trygga, att det enda sättet att förebygga konflikter på lång sikt är genom samarbete, dialog och social utjämning.

Vi fördömer Hamas’ raketbeskjutningar, och uppmanar samtliga palestinska grupper att ställa sig bakom en uppgörelse om eldupphör och att arbeta för en rättvis fred. Som den starka parten i konflikten, och som ockupant av Gaza och Västbanken sedan mer än fyrtio år tillbaka, bär Israel huvudansvaret för att få till stånd en fredlig lösning. En förutsättning är att Israel upphör med sin militära invasion - den ger inte säkerhet utan göder extremism och fundamentalism.

onsdag, januari 07, 2009

De anfaller en och en halv miljon människor i en bur

Den norske läkaren Mads Gilbert ger sin bild från det "helvete" han upplever på plats i Gaza. Den bild han ger är tydlig - han säger att Israel inte för krig mot en annan armé utan mot den civila palestinska befolkningen.

Våld löser inte den mer än sextioåriga israelisk-palestinska tragedin - en rättvis fred gör det. Trycket från världssamfundet måste bli oerhört hårt - sluta döda!!