lördag, september 02, 2006

Till käbblets försvar

Mitt i glödhet valrörelse är nu min artikel i Svensk Tidskrift publicerad. Tidskriften är en numera nätbaserad idéskrift tätt kopplad till moderaterna.

Jag skriver Till käbblets försvar. Introduktionen till artikeln säger ganska mycket om temat:
Skarpa ideologiska konflikter som hanteras inom ett gemensamt överenskommet demokratiskt regelsystem är en tillgång som bidrar till det fria samhällets fortbestånd. Om medborgarna får intrycket att alla partier tycker samma sak öppnas den klyfta mellan väljare och valda som är den jordmån extrempartier växer i. Demokratin behöver motsättningar baserade i ideologiska skillnader, annars ruttnar den inifrån. Blockpolitikens vara och inte vara är en av politikens eviga frågor. Socialdemokraten Peter Gustavsson argumenterar för principen att vara ense om att vara oense men uppmanar även till samarbete för att värna de liberala värdena mot nymoralism och nyauktoritarism.

Inga kommentarer: