måndag, juli 16, 2007

Bloggsemester

Då familjens sommarstuga inte precis håller högsta tekniska standard, kommer denne bloggare inte att kunna skriva så mycket de närmaste veckorna. Jag kommer med andra ord vara dewired ett tag.

På återseende!

Islamofobi i sommar-Sverige

Efter mitt senaste inlägg blev det en rätt livlig kommentarsdebatt med ganska läskiga undertoner. Vi får bland annat läsa att islamister "multiplicerar" sig fortast - ja, det står faktiskt så!

Tony Johansson (s) har redan skrivit det mesta som finns att skriva i den här frågan i den hårda debatten mellan Skånska Dagbladets centerpartistiska och socialdemokratiska ledarsidor. Här kan du hitta vidare till de första tre inläggen. Tonys andra inlägg hittar jag inte, men Lars J Erikssons svar finns här och Tonys avslutande inlägg hittar du här. Mycket läsvärt!

lördag, juli 14, 2007

Sionism och rasism

World Zionist Federation har gjort bort sig. De delade förra året ut Sveriges första Herzl Award - till en sverigedemokrat. Ted Ekeroth som fått priset är partiets kassör i Lund. Läs mer här och här.

När den svenska Sionistiska federationen insåg hur pinsamt detta var detta bad de Ekeroth att lämna partiet. Men de drog inte tillbaka priset. Och enligt Sydsvenskan tycker ordföranden Bo Sellmander att "Ekeroth gjort ett utmärkt arbete genom pro-israeliska demonstrationer och debattartiklar".

Visst finns en tradition av judehat inom de svenska högerextrema grupperna, men jag är ändå inte förvånad över att en sverigedemokrat kan känna sig hemma i sionismen. Dagens statssionism säger att Israel är en judisk stat - inte en stat för alla dess medborgare. För den som själv med egna ögon sett hur palestinier behandlas - på de ockuperade områdena Västbanken, Gaza och östra Jerusalem såväl som i det egentliga Israel - är det inte svårt att se sionismen som en form av rasism.

Nu ska man dock passa sig för att dra det så långt. Sionism är judisk nationalism, helt enkelt, och precis som här i Sverige är många israeler inte alls fientliga till andra bara för att de älskar sitt land. Det läskiga i Israel är att grundlagen i sig diskriminierar andra folkgrupper - ett tankesätt vi lämnat för ganska länge sen. Det blir inte fred i Mellanöstern förrän världens sionistiska grupper tar ställning för alla israelers mänskliga rättigheter och slutar se sverigedemokrater som ideologiska fränder.

torsdag, juli 12, 2007

S måste sluta krypa för EU

Sådärja, nu är min och Anna Hedhs artikel om det nya EU-fördraget inne på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Vad tycker ni? Låt debatten börja!

Nu startar dessutom omprövningen av utbildningspolitiken. Läs mer här.

tisdag, juli 10, 2007

Kunskap, kultur och demokrati i skolan

Det finns en längtan efter något mer. Folk vill diskutera mer och djupare än att bara prata om ordningsbetyg och mobiltelefoner i skolan. Det är min känsla på Ordfront Gotlands seminarium om "Kunskap, kultur och demokrati i skolan".

Vi diskuterar sällan skolan på djupet - vi diskuterar skolans former. Den ideologiska kamp om synen på kunskap som ligger bakom skolpolitiken diskuteras sällan eller aldrig.

Läsforskaren och skolutredaren Bo Sundblad beskrev detta genom att peka på hur det gamla 1-5-betygssystemet byggde på en människosyn där 31% av eleverna misslyckas, och det är naturens ordning. Den skolreform som genomfördes på 90-talet handlade i stället om att 15-16-åriga elever faktiskt kan tillägna sig den kunskap som grundskolan ska förmedla, och ger rätten till eleverna till att få denna kunskap.

90-talets skolreform innebar att man lade ett oerhört ansvar på skolan. Sundblad menade att denna reform utsatts för konsekvent sabotage från stora delar av yrkeskåren.

Professorn i pedagogik Gunnar Berg beskrev de olika kunskapssyner som råder på olika skolor och styr arbetet i vardagen. Han menar att ska man utveckla skolan måste man fokusera på den kultur som råder på olika skolor - en utveckling underifrån. Och Fryshuschefen Anders Carlberg anklagade regeringen för att inte ha en susning om hur man skapar ordning i skolan på riktigt. Han menade att knepet är att värva busarna och göra dem till ordningsmän. Politikerna frågar vad skolan och föräldrarna gör, ingen frågar vad som händer i ungdomskulturen.

Detta seminarium var bara början på en bredare diskussion om skolan. Men ingen sade något om skolans resurser - under femton års tid har antalet vuxna i skolan minskat vilket minskat utrymmet för pedagogiskt arbete. Samtidigt som klyftorna i samhället ökat och belastningen på föräldrarna ökat i ett samhälle som rusar i allt snabbare takt.

Världens bästa välfärd kräver höga skatter

Jag sitter på socialdemokraternas ekonomiska seminarium där Jan Södersten, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, hårt kritiserat den borgerliga regeringens rabatt för attraktiva villor genom den nya fastighetsbeskattningen. Han beskriver det som ett "mordförsök på skattereformen".

Magdalena Andersson och Jan Larsson har presenterat den skattepolitiska rapport de gjort för Arbetarrörelsens Tankesmedja. Grunden är att vi ska ha "ett fortsatt högt skatteuttag", de öppnar även för att "den demografiska utvecklingen [kan] kräva att skattenivåerna höjs ytterligare".

Magdalena Andersson säger att "det är möjligt att vi inte förstod EU:s möjlighet att påverka länders skatter när vi gick med i EU" och påpekar att EG-domstolen får ett ökat inflytande över länders skatter. Ytterligare ett argument att krypa upp ur EU-skyttegravarna och fundera över hur vi ser på EU:s växande makt över politiken.

Efter att ha snabbläst rapporten står det klart att rapportförfattarna vill ha "en minst lika hög fastighetsskatt som idag [alltså innan sänkningen från 2008]". Rapportförfattarna vill föra in fastighetsskatten i preliminärskatten så folk slipper få stora räkningar i efterhand och de vill göra skatten mer förutsägbar. De diskuterar även en återinförd förmögenhetsskatt, med ett "rejält ansiktslyft", men öppnar också för andra alternativ för att höginkomsttagarna ska finansiera denna skattesänkning. De säger att "det är svårt att hitta bärande argument mot principen om lika beskattning oberoende av inkomstkälla" vilket konkret innebär att jobbavdraget bör avskaffas.

Rapporten klingar alltså väl med Mona Sahlins besked från igår att socialdemokratin vill "återställa rättvisan". Det finns också några nyheter i rapporten. Andersson och Larsson vill se över nivån på kapitalbeskattningen - sannolikt till följd av den pågående diskussionen om det är rätt att kapital bara beskattas med 30% medan höga inkomster beskattas med mer än 50%. De vill ha ett skattegolv som gör något åt assymetrin i budgetsystemet. Och de vill ta hårdare tag mot skattefusket - som är betydligt större än bidragsfusket. Ordning och reda.

Rapportörerna diskuterar även en het potatis - att överföra delar av den kommunala beskattningen till staten. Det är ett intressant förslag - visst ställer medborgarna krav på nationell likvärdighet och nog skulle det öka jämlikheten om inkomstskatten blev densamma i Danderyd som i Norrlandskommunerna. Detta skulle också undanröja en stor mängd problem. Men det är i så fall mycket viktigt att kommunerna har rätt att själva taxera utöver grundnivån för att välja en högre standard om medborgarna så vill - annars blir kommunalpolitiskt engagemang näst intill meningslöst eftersom politikerna skulle sakna ekonomiska muskler att genomföra viktiga reformer.

Rapporten är läsvärd och tar upp många viktiga frågeställningar. Men omvärldsanalysen saknar en verklig analys av hur förändringarna av den svenska modellen under 80- och 90-talen påverkar förmögenhetsfördelningen. Klyftorna har vuxit dramatiskt sedan 80-talet vilket i sig bör leda till en diskussion om hur vi beskattar kapitalinkomster och förmögenheter. Det pågående fastighetsprisracet fortsätter öka klyftorna mellan dem som har och dem som inte har.

Själv vill jag införa återinföra förmögenhetsskatten, slopa rabatten på attraktiva villor, avskaffa förvärvsavdraget, införa en direktörskatt på höga inkomster och införa en progressivitet i kapitalbeskattningen. Och i likhet med Jan Södersten skulle jag gärna vilja återinföra arvs- och gåvoskatten om det går. Så får vi mer resurser för att göra mer för att minska de sociala och ekonomiska klyftorna i vårt land.

måndag, juli 09, 2007

Socialdemokraterna - ungdomarnas parti

"Sverige har råd med rättvisa." Så avslutade Mona Sahlin sitt tal i Almedalen. Undrar var hon fick det ifrån.

Mona Sahlin lanserade en ungdomspanel i sitt tal. Trettio ungdomar, med och utan ett partipolitiskt engagemang, ska bidra med sina åsikter och förslag till utvecklingen av partiets politik.

Två av dessa ungdomar fick själva hålla appeller under Monas tal. Det var uppenbart att ingen pressekreterare korrat deras tal i förväg - Emelie Lanninges angrepp på betygen var alldeles för hårt för det. Det är uppenbart för alla att Mona menar allvar med att hon är en lyssnande ledare - att man har två öron och en mun för att man ska lyssna mer än man talar.

Genom att vända sig till ungdomar visar Mona dels att hon vill förnya, men hon avslöjar också att regeringens politik är ungdomsfientlig. Det är inte vi ungdomar som vinner på avskaffad fastighets- och förmögenhetsskatt. Det är vi som förlorar när klyftorna växer.

Storstädernas ungdomar är också en strategiskt central grupp att vinna för socialdemokratin. För trots stigande opinionssiffror ligger socialdemokratin fortfarande under i Stockholm. Genom att ta striden om allmännyttan, om miljöpolitiken och om rätten till ett arbete med en lön man kan leva på visar socialdemokratin att den står på den ungdomsgenerations sida som är den första i modern tid att få det sämre än sina föräldrar.

Mona Sahlin valde i sitt tal att ta strid i de centrala politiska frågorna. Hon meddelade att socialdemokratin vill "återställa rättvisan". Och hon vill göra det "med alla som tror på solidariteten som ledstjärna för politiken". Det ni, borgerliga chefredaktörer!

Bibliotek lönar sig

Svensk Biblioteksförening presenterade i eftermiddags en rapport om bibliotekens samhällsekonomiska nytta. Bra och nödvändigt så som dagens samhälle ser ut, men många påpekade också på seminariet att denna rapport bara tar upp delar av den nytta som biblioteken ger. Biblioteken är en nödvändig och viktig del av kunskapssamhällets infrastruktur. Läs rapporten här.

Är ni på Gotland i veckan, missa inte Klubb Feber i morgon kväll!

Föga hopp för högeralliansen

Oj, oj, oj. Hur sjutton kunde de vinna?

Det var vad jag tänkte när jag lyssnade på Almedalsveckans enda arrangemang med den borgerliga alliansen - ett seminarium med de fyra borgerliga ungdomsförbundsordföranden.

De satt och pratade om att alliansen måste sluta använda socialdemokratisk retorik och måste börja "driva idéer". Dessa "idéers" innehåll beskrevs ganska bra av LUF:s Frida Johansson Metso som inledde sitt avslutningsanförande med att säga ordet "kloning". För de tre ungdomsförbundsordförandena till höger om henne hade då redovisat sina "idéer", som var att sänka skatterna för de rika (KDU:s Ella Bohlin), att försvaga facket (MUF:s Niklas Wykman) och att införa marknadshyror (CUF:s Magnus Andersson).

När de unga borgarna får tänka själva, fria från PR-konsulterna, så är tankarna mörkt, mörkt blå. Som Stig-Björn Ljunggren sade så får de nog välja sig ett nytt folk om de ska ha någon chans att få igenom det där.

Vi socialdemokrater förlorade valet 2006 på att moderaterna framstod som bättre sossar än vi. Nu har medborgarna sett att det var ett PR-trick, och ångrar sig. Då sitter de nyliberala ungdomsförbunden och ylar i takt om att de vill ha mer högerpolitik. Jag skrattar hela vägen till valbåset.

Storebror ser dig?

Min Almedalsvecka börjar på biblioteket. Svensk Biblioteksförening har en kampanj och jag har tagit på mig en Library Lovers-knapp.

Inne i biblioteket hade Ordfront ett fullsatt seminarium under rubriken "Övervakning - snart i ett hem nära dig". Paneldeltagarna Agneta Lindblom Hulthén, Urban Löfqvist och Alice Åström och moderatorn Anna Wigenmark gav sina perspektiv på det framväxande övervakningssamhället. Seminariet var en obahaglig väckarklocka.

Min reflextion blev att kritiken mot övervakningssamhället i stor utsträckning uteblir därför att vi svenskar har en stark tilltro till staten. En viktig orsak till detta är att folkhemsbygget gett oss en bild av staten som god - på folkets sida. Baksidan av denna tilltro till staten är att våra valda representanter kan göra mycket innan folk riktigt reagerar på vad som är i görningen.

Folkhemsbygget byggde på att folkrörelserna gick in i staten och gjorde om den. Bland annat såg vi till att skapa en öppenhet som är unik i världen. Enligt Lindblom Hulthén skäms många poliser och åklagare över att vara "sämst i klassen" i jämförelse med sina internationella kolleger - vanliga medborgare kan till och med läsa statsministerns post. Mer om seminariet på Journalistförbundets hemsida.

I eftermiddag ska jag kila på seminarium om bibliotekens förtjänst. Återkommer.

lördag, juli 07, 2007

På väg mot politikens Kiviks Marknad - Almedalsveckan. Jag är där från i söndag kväll och fram till torsdag kväll och jag räknar med att blogga en del därifrån.

Jag är med och håller i Ordfronts seminarium om övervakningssamhället på måndagen klockan 10-12 och om kunskap, kultur och demokrati i skolan på tisdagen klockan 14-16. Bägge är i Almedalsbiblioteket. Jag är även gäst på Katapults (s)talkshow på torsdagen klockan 14 på Hamnplan 5. Annars minglar jag mest - ett och annat dopp i havet ska det väl bli också. Ska såklart lyssna på Mona Sahlin, och hoppas hon lyssnar på Kajsa Borgnäs råd på Expressens debattsida.

Almedalsbloggen, som redan är på plats, rapporterar att Alla pratar om vädret i Visby. Nu pratades det ju rätt mycket om vädret överallt i går. Live Earth gick ju av stapeln i går - en fantastisk mobilisering för klimatet. Artisterna, och Al Gore, går att se på nätet i efterhand. Och "The Live Earth Pledge" som var konserternas politiska innehåll skulle onekligen innebära en helt annan värld om de 2 miljarder tittarna följde det:

1.To demand that my country join an international treaty within the next 2 years that cuts global warming pollution by 90% in developed countries and by more than half worldwide in time for the next generation to inherit a healthy earth;
2.To take personal action to help solve the climate crisis by reducing my own CO2 pollution as much as I can and offsetting the rest to become "carbon neutral;"
3.To fight for a moratorium on the construction of any new generating facility that burns coal without the capacity to safely trap and store the CO2;
4.To work for a dramatic increase in the energy efficiency of my home, workplace, school, place of worship, and means of transportation;
5.To fight for laws and policies that expand the use of renewable energy sources and reduce dependence on oil and coal;
6.To plant new trees and to join with others in preserving and protecting forests; and,
7.To buy from businesses and support leaders who share my commitment to solving the climate crisis and building a sustainable, just, and prosperous world for the 21st century.

P.S. Detta inlägg har ingen rubrik för att Blogspots rubrikfunktion typ slutat funka för mig. Nån annan som har samma problem?

torsdag, juli 05, 2007

Borgarna flockas kring den kommunala syltburken

Jag har en insändare i Upsala Nya Tidning i dag. UNT har klippt i min artikel, här kommer ursprungstexten:

Borgarna flockas kring den kommunala syltburken

”Alla ska med” sade vi socialdemokrater under valrörelsen. I dagarna kan vi läsa om hur valets segrare också tillämpar detta motto, men på ett lite annorlunda sätt. I borgarnas Uppsala ska alla högerpolitiker med och dela på kakan när hela kommunen ska privatiseras.

Och borgarna flockas kring den kommunala syltburken likt getingar en varm sommardag. Förste vice ordföranden i Fritidsnämnden Ola Leife (c) har nyligen ansökt om att ta över kommunens föreningsservice. Samtidigt driver han på för ytterligare konkurrensutsättning. I UNT den 30 juni framkom det även att Leif Litsgård (kd) och Christer Nordin (m) vill ta över driften av kommunala verksamheter. Allt detta sker bara någon vecka efter att det framkommit att kommunens förskolechef hade ansökt om att ta över hela kommunens förskoleverksamhet.

Medan högerpolitikernas privatiseringsansökningar strömmar in säger kommunalrådet Gunnar Hedberg (m) att ”vi har inte yrkesförbud i Sverige”. Han fortsätter obekymrat att planera ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter och förhandla om försäljningen av Gamla Upsala Buss till någon multinationell jätte. Samtidigt som högerregeringen slopar förmögenhetsskatten och sänker fastighetsskatten för de rikaste och minskar tryggheten för alla andra.

Jag undrar om medborgarna är lika tålmodiga när högerpolitiker efter högerpolitiker blir ertappad med fingarna i privatiseringssyltburken.