onsdag, april 27, 2011

Slagord på första maj

Ett av mina hedersuppdrag varje år är att utforma förslagen till slagord i förstamajtåget i Uppsala. Efter lite funderande sitter jag med den här listan - en blandning mellan gammalt och nytt, självpåkommet och lånat:

- Bygg – bort – bostadsbristen!

- För ett Alliansfritt Sverige!

- Högerpoli-ti-ken är sig lik – tar från fattig och ger till rik!

- Järnvägen har spårat ur! Tåg i tid på varje tur!

- Lika lön – oavsett kön!

- Riktiga jobb är vår idé - ingen ska gömmas i Fas 3!

- Ropen skalla – arbete åt alla!

- Skolans elever är inte kunder! Marknaden låter barnen gå under!

- Vad ska vi göra? – Krossa rasismen! – Vad ska vi göra? – Krossa rasismen! – När? – Nu! – När? – Nu! – När, när, när? – Nu, nu, nu!


Jag skulle uppskatta kommentarer på detta, och framför allt idéer till fler slagkraftiga budskap som fungerar att ropa i grupp i ett demonstrationståg. Framför allt saknar jag ett bra slagord om utförsäkringarna. Utöver detta kan det vara bra att komma ihåg partikongressprioriteringarna: Bekämpa barnfattigdomen, bättre pensioner och att se över avregleringarna inte minst vad gäller elnät och järnväg. Och kulturpolitiken. Bra lokala slagord kan handla om barnfattigdom, rätt till heltid och sociala investeringar (=förebyggande insatser för barn och unga). Andra frågor vi pratar mycket om handlar om att göra staden till en bättre sommarstad med utebad i Gränby, sommaröppna fritidsgårdar o.s.v. Det kan också finnas skäl att säga något om demokratikampen i arabvärlden.

Tips mottages mer än gärna!