onsdag, oktober 31, 2007

Jag bloggar från (s) förtroenderåd 10-11/11

Den 10-11 november har socialdemokraterna förtroenderåd i Münchenbryggeriet i Stockholm. Då diskuteras partiets skolpolitiska plattform. Dessutom diskuteras de fyra rådslagen om jobb, välfärd, klimat och internationellt.

Jag kommer att blogga från förtroenderådet. Räkna med kommentarer som håller er up to date med vad som diskuteras under de båda dagarna.

Tänkte också tipsa om Socialistiskt Forum i ABF-huset i Stockholm den 24 november. Klicka in och läs det späckade programmet. Vi ses där!

söndag, oktober 28, 2007

Jätten vaknar

De fackliga protesterna mot nedskärningarna i a-kassan förra hösten - kombinerade med med Reinfeldts självmål i ministerutnämningarna - skapade en bild från scratch av en orättvis regering. I ett land som Sverige är en sådan stämpel det värsta en regering kan få.

I våras försökte Reinfeldt reparera detta genom sin turné runt omkring på kommunalarbetsplatser - något som gjorde att Stockholmsmedia började undra om Sverige hade någon statsminister eftersom han var på orter journalisterna bara sett på vykort. Han var på mytomspunna platser som Sandviken, Ludvika, Nässjö och Luleå medan ministrarna fick sköta ruljansen. Det hjälpte inte upp opinionssiffrorna, så finansministern fick sätta yxan i ytterligare en helig ko - försvarspolitiken.

Och sedan körde the dynamic duo Reinfeldt&Borg en ny repis av sitt gamla succénummer "De Nya Moderaterna". Under några välregisserade dagar har vi nu återigen fått se moderater vara fullständigt ohämmat principlösa och tala väl om miljöskatter, kollektivavtal och homoäktenskap. Det återstår att se om någon fortfarande går på den enkla.

Med sina dryga 500 000 medlemmar - varav dryga 80 procent är kvinnor - är Svenska Kommunalarbetareförbundet en jätte. För det mesta är denna jätte dock försatt i en tämligen djup sömn.

Sverige skulle inte kunna fungera en enda dag utan Kommunals medlemmar. De vårdar våra gamla, sjuka och funktionshindrade, de tar hand om våra barn, de släcker bränder och kör ambulanser, de lagar mat i skolor, sjukhus, äldreboenden och förskolor, de sköter om offentliga lokaler, gator och parker. När kommunalarna får nog stannar Sverige.

Jag har inte bloggat så mycket hittills i höst eftersom jag varit fullt upptagen med politiskt basarbete. Mycket av tiden har gått åt till att leda fackliga medlemsutbildningar, inte minst för kommunalare. Det har stärkt mig i min bild att även om många förtroendevalda i Kommunal gör ett fantastiskt arbete, så finns en oerhört stark frustration bland medlemmarna över att deras förbund inte driver deras frågor med tillräcklig intensitet.

Kommunal skulle kunna göra så oerhört mycket mer för att lyfta fram medlemmarnas situation i den offentliga debatten och sätta hårt mot hårt för att förbättra offentliganställdas usla anställningsvillkor. I stället har Kommunal ända sedan Lillemor Arvidsson tackade för sig varit lama i debatten om privatiseringar och osynliga i debatten om den ekonomiska politiken. För mig är det en gåta att Kommunal inte tar fram rapporter och kampanjar för att vi måste anställa fler i offentlig sektor för att investera i det mänskliga kapitalet. Det är också uppenbart för alla som studerar den norska modellen att det faktum att norska Kommunal (Fagforbundet) är mycket mer politiskt tydligt och aktivt än sin svenska motsvarighet är en viktig bidragande orsak till att Norge har ett annat politiskt läge än Sverige.

Nu verkar det som att jätten är på väg att vakna. Nu ringer Ylva Thörn i klockorna och uppmanar medlemmarna att "gå till motattack" mot en regering vars politik "med kirurgisk precision" slår hårdare mot kommunalarna än mot alla andra. Och det handlar inte om ett enda möte - det handlar om veckovisa protestmöten på Mynttorget i samband med regeringsluncherna och om landsomfattande protestmanifestationer en gång i månaden. Man protesterar mot "En omvänd Robin Hood politik som tar från arbetslösa, föräldralediga, sjukskrivna och pensionerade och ger till dem med fina villor och höga inkomster."

Är det något regeringen är helt desperata om just nu så är det lite lugn och ro. Att få lite regerandets grå vardag, lunket där man kan leverera en reform här, en skattesänkning där, och successivt få folk att acceptera att folkhemmet styrs av en borgerlig regering. Vad de absolut inte vill ha är att Sveriges största fackförbund förklarar krig mot dem och går ut i landsomfattande protestmöten. Men det bästa med Ylva Thörns artikel är ändå att det ger hopp om att Kommunal äntligen ska kunna väckas till liv igen.

torsdag, oktober 25, 2007

Oenighet om kultursatsningar i Uppsala

Representanterna för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet valde vid dagens sammanträde med kulturnämnden att inte medverka i beslutet om budget för 2008. Vi avgav i stället följande särskilda yttrande:

Ett samhälles civilisationsnivå avspeglas i hög grad av dess satsningar på ett levande kulturliv för alla, på basen av en rik och mångfaldig natur. Kulturen är en viktig del av välfärdssamhället och när Uppsala växer måste också resurserna till kulturlivet växa.

I kommunfullmäktiges behandling av Uppsala kommuns Inriktning Verksamhet och Ekonomi för 2008 föreslog våra partier större resurser till kulturnämnden än vad den borgerliga majoriteten röstade igenom. Det är inte vår uppgift att göra de bortprioriteringar en allt för snålt tilltagen kulturbudget tvingar fram. Vi lägger därför ner våra röster under behandlingen av kulturnämndens budget för 2008.

Den förra mandatperioden var en stor kulturpolitisk reformperiod i Uppsala. Beslut fattades bland annat om bygget av Uppsala Konsert & Kongress, ombyggnaden av Reginateatern, restaureringen av Biologiska museet till Biotopia, ett ökat anslag till studieförbundens verksamhet och att fira Linnéjubileet med en stor folkfest. Mycket av resultaten av dessa kulturpolitiska satsningar – som är viktiga för att stärka Uppsala som framtidsstad – har synts först under 2007.

Flera av förra mandatperiodens reformer skedde i partipolitisk oenighet, då flera eller samtliga borgerliga partier i kommunfullmäktige gick emot att anslå medel till dem. Ombyggnaderna av Regina och Biotopia medför höjda driftskostnader. I den kulturbudget för 2008 som antogs idag av de borgerliga ledamöterna i kulturnämnden finansieras detta genom en nedskärning av studieförbundens anslag och genom utebliven uppräkning för Uppsala Konsert och Kongress. De rödgröna partierna vill i stället satsa mer på kultur.