torsdag, maj 14, 2009

Bakläxa till Kulturutredningen

Kulturnämnden i Uppsala kommun har nu tagit ställning till Kulturutredningens betänkande. För att sammanfatta svaret i en mening kan man säga att vi ger utredningen bakläxa.

Som jag skrivit tidigare, så har jag en hel del synpunkter på förslaget och på vad vi skulle behöva i stället. Och som min parti- och nämndkollega Enn Kokk redan berättat så delas många av dessa synpunkter också av den borgerliga gruppen i nämnden. Hanteringen av denna remisstext handlar om politik på riktigt, fjärran från schablonbilder och löpsedelsrubriker.

Kulturnämnden ordnade en hearing ganska snart efter att utredningen kommit, och samlade in synpunkter från många delar av det professionella kulturlivet i Uppsala. Jag och nämndens ordförande Jan-Erik Wikström (Fp) deltog tillsammans med kontoret på en remisskonferens i Borlänge där vi fick del av ytterligare fler synpunkter. Det hela har diskuterats i partigrupperna och i presidiet, och en första text togs fram av kulturkontoret. Den borgerliga gruppen hade synpunkter på förslaget, och texten skrevs om och skärptes på många punkter. Så fick vi i oppositionen del av förslaget, och kom med ändringsförslag utifrån vår diskussion. Slutligen arbetades texten om igen av Bertil Norbelie (M). På mötet återstod två frågor som vi fortfarande inte hittat varandra i - synen på den så kallade portalparagrafen i de kulturpolitiska målen och synen på målet att kulturpolitiken ska "motverka kommersialismens negativa verkningar på kulturområdet". På den senare punkten lyckades vi möta varandra på halva vägen i nämnden, medan den första frågan gick till votering där oppositionen naturligtvis drog det kortaste strået och skrev ett särskilt yttrande.

Vad är det då för remissyttrande vi är (nästan) överens om? På alla centrala punkter motsätter vi oss utredningens förslag. Vi ger bakläxa till portföljmodell och huvuddelen av den stora ommöbleringen bland myndigheter på kulturens område. Vi vill ha kvar kvalitetskriteriet och kräver riktiga reformer vad gäller kultur för barn och unga.

Kulturutredningens förslag är baserat på en grundläggande premiss - ingenting får kosta pengar. Utredningen har därför försökt koka soppa på en spik och föreslå mer pang för befintliga pengar, men den uppenbara risken är att myndighetsomläggningarna för lång tid framöver i stället skulle innebära ökade kostnader. Portföljmodellen innebär en överhängande risk för såväl mer byråkrati som att kulturpolitiska mål kommer att underordnas andra närings- och regionalpolitiska syften.

Jag tycker det känns bra att kunna anta ett så pass skarpt formulerat och bra förslag till svar på Kulturutredningen.

söndag, maj 03, 2009

Röda tal, grå vågor, blå vågor

Första maj i Uppsala var en fantastisk upplevelse. Solen lyste över oss demonstranter när vi ropade såväl gamla trotjänare bland slagord som purfärska slagord i stil med "Största varslen sen Hedenhös - gör regeringen arbetslös", "Ropen skalla på gator och torg - mer till kommunen/skolan/vården från Anders Borg" och "Varsla Littorin - rösta med Sahlin". Mötet på Vaksala torg var jättebra, med Rikard Wolff som den stora stjärnan med ett mycket personligt och mycket politiskt tal. Och så hade vi fest på Flustret efteråt med god mat, en bra trubadur och inte minst mycket glada människor. Arbetarrörelsen i Uppsala är på gång!

För min del har året så här långt varit splittrat mellan internt partiarbete, kommunpolitik, föreläsningar här och var i olika ämnen och inte minst med skrivande. Som vanligt när jag försöker hålla tiotals bollar i luften samtidigt blir bloggandet lite lidande. Men nu börjar en del saker jag jobbat med komma ut i ljuset.

I morgon måndag 4 maj lanseras antologin "Den grå vågen" - presenterad av redaktören Katrine Kielos här - med ett seminarium på ABF-huset i Stockholm klockan 18.00. Boken har redan uppmärksammats och har varit med och inspirerat till en artikel samt till omslagsbilden i senaste Fokus (bilden ovan, artikeln här). Min artikel - som jag skrivit tillsammans med Jonas Nygren - handlar om att det är dags att slå upp portarna och öppna upp partiet. Boken, som är en hyllning till den långsamma och strävsamma reformismen, till det grå i politiken och till att leta efter den minsta gemensamma nämnaren för att bygga de långsiktiga koalitionerna, vill bidra till ett samtal om var socialdemokratin bör gräva just nu. För det röda i politiken - glöden, entusiasmen, kampen som uttrycks på första maj - måste kombineras med den grå praktiken om visionerna ska kunna bli verklighet. Den bild av den socialdemokratiska reformismen som Günter Grass beskrivit som en snigel med sugfoten fast förankrad i verkligheten och känselspröten spelande mot den framtid som den i sakta mak är på väg mot.

Om den bok som lanseras på måndag handlar om en grå våg, så handlar den bok som lanseras den 27 maj klockan 18.00 på Tvålpalatset vid Mariatorget i Stockholm om en blå våg. Mörkblå, faktiskt. "Sälj hela skiten eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden" handlar om den privatiseringsvåg som svept över världen de senaste 20-30 åren och som förändrat vårt land i grunden. De som skrivit boken tillsammans med mig heter Josefin Brink, Jens Ergon och Kent Werne. Boken har redan en hemsida här där det går att beställa hem den och där vi så småningom kommer lägga lite extramaterial.