onsdag, april 30, 2008

Fira Första maj!

I dag firar Uppsala in våren, i morgon kämpar vi för rättvisa. Här är tiderna för LO och socialdemokraternas tåg:

13.30 Samling Odinslund (nedanför Carolina Rediviva)

14.00 Demonstration genom Uppsala till Vaksala torg

14.30 Möte på Vaksala torg,
Musikunderhållning av STGK, politiskt hiphop-kollektiv från Stenhagen, tal av fackliga och politiska företrädare bland annat Erland Olausson, LOs förste vice ordförande


16.30 EFTERFEST på restaurang Flustret, buffé och mingel
200 biljetter sålda, det kommer bli en fantastisk fest! Ni som inte har förköpt biljetter är också välkomna men vi kan inte garantera att det finns mat till de som ej förköpt biljetter.

Vi ses!

måndag, april 28, 2008

Plakatverkstad och förlorade år

Dagens Upsala Nya Tidning innehåller en stor och fin artikel från LO och socialdemokraternas plakatverkstad inför första maj. Årets demonstration kommer bli nånting speciellt - förstamajkommittén under ledning av Lisa Björck har jobbat på riktigt bra med förberedelserna. Du hittar information om tåget här. På LO Uppsalas blogg hittar du mer information om den omfattande mobilisering som pågått under mars och april i år.

I dagens UNT finns också en debattartikel inför dagens kommunfullmäktige där bokslutet för 2007 ska behandlas. Erik Pelling, Hilde Klasson, Ulrik Wärnsberg och jag skriver bland annat att:
Med ett socialdemokratiskt styre hade de goda tiderna kunnat användas till att minska långtidsarbetslösheten, öka personaltätheten i förskolan och satsa på kollektivtrafiken. Nu går 2007 i stället till historien som de förlorade chansernas år för Uppsala.

söndag, april 27, 2008

Anna Hedh ny ordförande för Socialdemokratiska EU-kritiker

På söndagen höll Socialdemokratiska EU-kritiker årsmöte. Till ny ordförande utsågs EU-parlamentarikern Anna Hedh. Hon efterträder Sören Wibe.

- EU tar sig alltmer formen av en stat. Detta sker utan någon större debatt och det är en utveckling som aldrig godkänts av svenska folket. På alltfler områden inskränks Sveriges självbestämmande. Till och med strejkrätten ifrågasätts, säger Anna Hedh.

- Den mest angelägna uppgiften just nu är att stoppa ratificeringen av Lissabonfördraget, säger Anna Hedh. Främst måste vi få garantier för vår svenska arbetsmarknadsmodell. Fördraget överför ännu mera makt till EU-institutioner och slår fast att EU-lag gäller före svenska lagar.

- Socialdemokratiska EU-kritiker ska arbeta för en konstruktiv och tydlig oppositionspolitik när det gäller EU-frågor både hemma och i EU, avslutar Anna Hedh.

Till vice ordförande valdes Tony Johansson, verksam i Lunds arbetarekommun och ledarkrönikör i Skånska dagbladet.

- Hittills har Socialdemokratiska EU-kritiker i huvudsak samlat de som röstade nej 1994. Ambitionen är nu att bredda organisationen. Vår uppgift är att samla alla de som är kritiska till den nuvarande utvecklingen, säger Tony Johansson.

Till övrig styrelse valdes:
Eva-Britt Dahlström, Karlskrona
Johanna Falk, Vårby
Peter Gustavsson, Uppsala
Bodil Hertz, Älvsjö
Bo Kragh, Älvsjö
Jens Lundberg, Stockholm
Solweig Niklasson, Göteborg
Krister W Nilsson, Eskilstuna
Jens Ohlsson, Malmö
Håkan Sjöberg, Uppsala
Ulrika Vedin, Enskede
Åke Åstrand, Stockholm

Du som är socialdemokratisk partimedlem kan bli supporter till denna växande rörelse genom att betala in medlemsavgiften 150 kronor (75 kronor för icke förvärvsarbetande) på föreningens plusgiro 10 48 14-9. Glöm inte att ange namn och adress vid inbetalningen.

torsdag, april 24, 2008

Försvaret drar undan mattan under Uppsala Air?

Gårdagens besked att försvarsmakten överväger att lägga ned Uppsala garnison förändrar i ett slag förutsättningarna för debatten om civilflygplats på Ärna. Fram tills nu har alla utgått från försvarets besked att man kommer att ha kvar viss verksamhet på Ärna. När det nu framkommer att en nedläggning av hela Uppsala garnison diskuteras på allvar kommer allt i ett helt nytt läge.

Att Uppsala garnison, tidigare F16, ligger alldeles intill staden och hämmar dess expansion norrut och västerut har varit ett grundfaktum i all stadsplanering i Uppsala under mycket lång tid. Försvinner denna anläggning öppnas möjligheter att bygga bostäder, arbetsplatser och annat både på själva Ärna och i de områden som ligger i den värsta bullerzonen.

Ingen hade tänkt tanken att lägga en flygplats direkt intill stadsbebyggelsen om Ärna flygplats byggts idag. Om gamla F16 ser ut att vara på väg att avvecklas helt vore det väl dumt att låsa fast sig vid en sådan användning av området, när det finns en internationell storflygplats tre-fyra mil bort.

Försvarsmaktens beslut bör fattas utifrån försvarspolitiska grunder. Behövs flygplatsen också fortsättningsvis respekterar jag det beslutet. Men om man på allvar överväger att lägga ner hela militärflygplatsen, bör Uppsala kommun genast börja se över alternativa användningar för detta stora område i direkt anslutning till den befintliga stadsbebyggelsen.

Hur skulle du vilja utveckla Ärnaområdet?

tisdag, april 22, 2008

Demokrati, strejk och valseger

Uppsala arbetarekommun beslutade igår efter omröstning att säga ja till mina, Lisa Björck och Erik Pellings förslag till ändringar i förslaget till hur vi utser våra kandidater. Representantskapet ansåg att det var rimligt att valberedningen bereder förslaget, inte är medbeslutande. Många röster i partiets medlemsomröstning ska alltså också fortsättningsvis vara grunden för att kunna sitta och representera oss i kommunfullmäktige. En seger för demokratin!

Sjuksköterskorna strejkar. Självklart ska vi socialdemokrater stödja strejken. Håkan A Bengtsson skriver om att Florence Nightinggale fått nog och skriver att den offentliga sektorns resurser måste växa. Couldn't agree more. Ska vi sänka skatten eller ska vi se till att ha bra arbetsvillkor för välfärdsarbetarna?

Valresultatet till Uppsala studentkår är nu klart. S-studenter fick ett mandat till. Gratulerar!

söndag, april 20, 2008

Bli supporter!

Idéer behöver både stöd och mothugg för att växa. Bli supporter idag!

söndag, april 13, 2008

(S)kåne visar vägen mot EU-valsegern

I går beslutade socialdemokraternas största partidistrikt, Skåne, att säga ja till det nya EU-fördraget men vill att Sverige väntar med ratificeringen till dess att kollektivavtalen kan garanteras. Uttalandet är ett tungt slag mot partiledningens försök att tysta ner och gömma frågan - ett arbete som tycks ta stor del av Wanja Lundby-Wedins tid och kraft för närvarande.

Skånedistriktets uttalande är bara det senaste i en lång rad uttalanden och artiklar som visar på hur stämningen inom arbetarrörelsen börjar närma sig kokpunkten i frågan om kollektivavtalen och EU. Åtskilliga årsmöten för fackförbund och arbetarekommuner runt om i landet har antagit skarpa uttalanden om Vaxholmsfallet och kopplat det till Lissabonfördraget. Och Byggnads' ordförande Hans Tilly kräver numera att utredningen om konsekvenser och åtgärder med anledning av Vaxholmsdomen ska vara klar "innan riksdagen tar ställning till Lissabonfördraget".

Uttalandet från Skånes partidistrikt gör att partiledningens handlingsutrymme minskar. Mona Sahlin m.fl. kan inte passivt vänta och se, utan tvingas till initiativ i frågan. Jag tror att det rätta för partiet och för det stundande EU-valet är att gå på Skånes partidistrikts linje och villkora socialdemokraternas ja till en ratificering av fördraget med att villkoren dessförinnan klarats ut för kollektivavtalen och konflikträtten. Det är ett bra sätt att stå för en kaxigare EU-politik och att tvinga regeringen att visa korten om kollektivavtalen. Och om inte socialdemokratin agerar på den här punkten lämnar vi fältet fritt för alla andra som säkerligen kommer att ta chansen att vinna socialdemokratiska väljare i nästa års val.

Nu ligger bollen hos Mona Sahlin. Möjligheten finns att sluta leden inför EU-valet och att ta striden mot regeringen i en helt central fråga om den svenska modellen och fackliga rättigheter. Det enda som krävs är att våga vara lite kritisk mot ett högerdominerat EU.

Här är uttalandet från gårdagens partidistriktskongress i Helsingborg:

Skånes socialdemokratiska partidistrikt vill vänta med att ratificera EU-fördraget

Socialdemokratiska partidistriktet i Skåne beslutade på sin distriktskongress i Helsingborg att säga ja till det nya EU-fördraget, men vill att Sverige väntar med att ratificera det till dess att kollektivavtalen kan garanteras. Bakgrunden är de uppmärksammade domarna från EG-domstolen i de s k Vaxholms- och Rüffertmålen, där domstolen gått emot fackföreningsrörelsen när det gäller kollektivavtalens ställning.

- Vi är positiva till fördraget, men det måste stå fullständigt klart att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk mark och att facket ska kunna vidta stridsåtgärder för att hävda dem. Det måste först klaras ut, innan Sverige ratificerar, säger Helene Fritzon, ordförande för socialdemokraterna i Skåne.

- Det är bra att vi nu ställer tydliga krav på den borgerliga regeringen inför en ratificering, säger partistyrelseledamoten Niklas Karlsson från Landskrona, som lade förslaget på kongressen om att avvakta ratificering.

Regeringen har tillsatt en utredning om svenska lagförändringar med anledning av Vaxholmsdomen. Den ska vara färdig senast 15 december 2008.

Socialdemokratiska partidistriktet i Skåne är Sveriges största partidistrikt, med 13 000 medlemmar.

Kongresshandlingar kan laddas ned från Socialdemokraterna i Skånes hemsida: http://www.skane.socialdemokraterna.se/

tisdag, april 08, 2008

Varför är det så fel att låta medlemmarna bestämma?

Uppsala arbetarekommuns styrelse föreslår en ny modell för att tillsätta våra listor inför 2010 års val. Förslaget är ett steg bakåt som minskar partiets interna demokrati. Jag har valt att reservera mig mot förslaget.

Sedan 1994 har Uppsala arbetarekommun låtit medlemmarna själva bestämma vilka kandidater vi ska föreslå på våra listor. Jag tycker att det är en bra procedur som jag är stolt över i dessa tider med allt tal om ett parti i människors vardag, behovet av ett starkare folkrörelsearbete och att öka medlemskapets värde.

I Uppsala får du faktiskt som medlem en katalog inför valen med alla nominerade kandidater i alfabetisk ordning och du får rösta på just de kandidater du helst vill se. Resultatet av medlemsomröstningen väger mycket tungt, och valberedningen har under tidigare val bara fått justera resultatet utifrån kriterierna att det ska vara varannan kvinna och varannan man samt att minst var femte ska ha utländsk bakgrund, definierat som minst en förälder född utomlands.

Det har funnits en avsevärd kritik mot utfallet av den förra medlemsomröstningen. Det stora problemet är att det ledde till att vi idag har en väldigt ålderstigen fullmäktigegrupp. Detta är bitvis ett resultat av att vår medlemskår är lika ålderstigen den, men det innebär likafullt ett problem när vi är i behov av föryngring.

En arbetsgrupp har arbetat under en tid med att lägga fram förslag till hur vi ska utse våra kandidater inför valet 2010. Förslaget är gediget och bra på många punkter. Men det har också mycket allvarliga brister.

Arbetsgruppen föreslår att en valberedning ska lägga ett förslag innan medlemsomröstningen. Detta förslag ska sedan viktas mot medlemsomröstningens utfall så att det förslag 17 personer i valberedningen lägger ska vara lika viktigt som vad flera hundra medlemmar röstat. I slutändan ska listan också korrigeras så att det är varannan kvinna varannan man samt en femtedel med utländsk bakgrund på de valbara platserna.

Jag menar att detta förslag kastar ut barnet med badvattnet. Man observerar problemet att vi måste föryngra - ett problem som få pratade om inför det förra valet och som därför aldrig fick något genomslag i medlemsomröstningen - och detta får då diskvalificera hela systemet med att låta medlemmarnas röster få styra.

Den modell arbetsgruppen i stället föreslår innebär att en valberedning på 17 personer kommer få en enorm betydelse för listans sammansättning. Dels blir självklart det förslag valberedningen lämnar starkt styrande för själva omröstningen. Men dels blir denna valberednings förslag också tungt vägande i den avancerade och svårbegripliga statistiska modell som gör att valberedningens förslag vägs mot medlemsomröstningens resultat.

Mitt förslag till lösning på denna fråga är i stället att vi fortsätter vara demokratiska föregångare med en medlemsomröstning som utan direktiv uppifrån får visa vilka företrädare medlemmarna vill se. Listan ska sedan justeras efter de två tidigare kriterierna jämställdhet och utländsk bakgrund men också med ett tredje kriterium - minst hälften av kandidaterna på valbar plats ska vara under 50 år.

Jag motiverar siffran 50 år med att du blir valbar vid 18 års ålder och lever tills du är ungefär 80 vilket gör att det rimligen bör finnas ungefär samma antal företrädare under 50 som över 50. Uppsalas demografi gör att vi har fler yngre än rikssnittet, så föreslår någon en annan siffra och stödjer sig på befolkningsstatistik böjer jag mig för det, men än så länge argumenterar jag för det här.

På så sätt kan man lösa det egentliga problemet att medlemsomröstningar kan göra det svårt för nya att komma in. Men man gör det utan att ta bort det mest betydelsefulla i systemet med medlemsomröstningar - att det viktiga är att vara aktiv i partiet och att ha medlemmarnas förtroende. Jag tror också att ett sådant kriterium i sig betyder att medlemmen från början mer tänker igenom sitt röstande och ser till att rösta på fler yngre kandidater.

Beslutet om vilken modell vi ska använda oss av fattas av representantskapet den 21 april. Du som är medlem i Uppsala arbetarekommun - läs igenom och studera förslaget och bestäm dig för vad du tycker. Är det verkligen rätt väg att gå år 2008 att minska medlemmarnas makt över besluten?

Rösta i årets val!

Valet i Uppsala Studentkår började igår måndag. Valet pågår till den 21 april kl. 20.00.
S-studenter vill höja studiemedlet och sänka hyrorna. Att studenter lever under existensminimum är oacceptabelt! Förbättra skolans datorer och nätkapaciteten. Bärbara datorer till doktorander. För ett jämlikt och rättvist universitet – mot social snedrekrytering och diskriminering. För minst 10 timmar lärarledd tid per vecka, möjlighet till praktik för alla. Mer kurslitteratur på biblioteken.

Om du studerar i Uppsala eller är distansstudent på Uppsala Universitet så kan du rösta med hjälp av ditt kårleg (och tillhörande valkod) på kårvalssidan.

Laboremus har också producerat två valfilmer som du borde kolla in - de finns här och här. Sprid dem gärna!

All information om S-studenter och ett utförligt valprogram återfinns på Laboremus hemsida.

Rösta idag - klicka in här!

torsdag, april 03, 2008

Fan ta EG-domstolen!

Den tyska delstaten Niedersachsen tyckte att de som byggde åt dem skulle ha rimligt betalt. Men det fick de inte. EG-domstolen beslutade idag att staten Niedersachsen utförde diskriminering när den krävde att de polska byggnadsarbetarna skulle ha lika bra betalt som tyska byggnadsarbetare (!)

Byggnads ordförande Hans Tilly är orolig för arbetstagarnas trygghet:
Det man säger i domstolen är att företagens fria rörlighet går före arbetstagarnas trygghet, säger han till TT.

- Det är absolut felprioriterat. Och det tror jag inte att någon hade en tanke på, att det skulle kunna gå åt det här hållet, när man pratat om fördelarna med EU; att man ska ut på en lönekonkurrens på den europeiska arbetsmarknaden, tillägger han.