fredag, februari 29, 2008

Hjälp till att göra Uppsala till Europas kulturhuvudstad 2014

På gårdagens kulturnämndsmöte fattades många kloka beslut. Enn Kokk har redan beskrivit det enhälliga beslutet om att avvisa förslaget till nytt externt köpcentrum i Fullerö. Och i dagens UNT beskrivs utredningen som ska se på förutsättningarna för ett nytt bibliotek i Gränby centrum - en konsekvens av den rödgröna oppositionens motion i frågan - men också översynen av förutsättningarna för fri entré på konstmuséet och Bror Hjorths hus. Det är värt att i detta sammanhang också framhålla att s, v och mp motsatte sig den neddragning av nämndens budget för innevarande år som beslutades av kommunfullmäktige i januari.

Enn Kokk har också beskrivit vad vi fick ta del av vid nämndens studiebesök på Uppsala Konsert och Kongress häromdagen.

Ett annat beslut som fattades av nämnden igår är att utse Jan-Erik Wikström och undertecknad att ingå i den politiska styrgruppen för Uppsalas ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2014. Läs mer om ansökan här. Styrgruppen börjar med att samla lite kulturfolk till en workshop på måndag kväll då vi tillsammans söker efter en röd tråd som projektet kan bygga vidare på.

Flera hjärnor tänker bättre än en, och jag tänkte be om lite hjälp. Vad kan man tänka sig för bra teman för ett kulturhuvudstadsår?

När jag och folk i min närhet småfunderat på det hittills har tankarna cirkulerat kring den rikedom och mångfald som finns i den här staden. Uppsala är en stad där världen möts, med en internationell befolkning, internationella festivaler och en stark ställning inom åtskilliga forskningsfält. Vi är en stad av nyfikenhet och av möten, i en skärningspunkt mellan det förflutna och framtiden. Vi är en stad med ett brett kulturliv, i staden såväl som i för- och kransorter. Vi väljer att utveckla vår stadskärna och vår kulturella infrastruktur, vi satsar på biblioteken och studieförbunden.

Jag är medveten om att Uppsala också har andra sidor. Uppsala är också en socialt och kulturellt delad och segregerad stad, en den inskränkta konservatismens och de förlorade möjligheternas stad. Men för mig handlar frågan inte bara om vilken stad Uppsala är utan minst lika mycket om vilken stad vi vill vara. Arbetet med att utveckla konceptet för Uppsala som kulturhuvudstad är en del i arbetet med att förändra såväl staden i sig som bilden av den.

Så fundera och skriv lite tankar om tema för kulturhuvudstadsåret i kommentarerna eller i ett mail till mig. Låt dig gärna inspireras av Uppsala kommuns kulturpolitiska program.

onsdag, februari 27, 2008

Årsmötessäsong

En och annan har kommenterat min bristande bloggaktivitet på sistone, men den beror inte på att jag inte sysslat med politik. Tvärtom, det är årsmötessäsongen som tar på krafterna. Är det inte s-föreningen eller arbetarekommunen eller partidistriktets kongress så är det lokala hyresgästföreningen som tar tid med motioner, verksamhetsberättelser och valberedande. Och det blir inte bättre för att jag vid sidan av mitt frilansande som kurs- och cirkelledare och skribent och all fritidspolitik har hoppat på en i och för sig oerhört givande universitetskurs i arbetsrätt. Och så engagerar jag mig alldeles för mycket i den amerikanska Primary Season. Men jag är kvar, jag lovar.

Jag är en av 12 000 medlemmar i Svenska Turistföreningens Uppsalakrets och jag är är inte en av de mer aktiva - tvärtom. Men till min glädje ser jag att föreningen dragit samma slutsats som jag om civilflyg på Ärna. Att på allvar börja med flygningar igen skulle vara störande för Gamla Uppsala-området - en av Uppsalas viktigaste turistmål - och det är svårt att se nyttan med Arlanda så nära tycker STF.

En annan fråga som diskuterats mycket i Uppsala på sistone, och som också handlar om vad vi konkret kan göra för att minska vår klimatbelastning, är förslaget om att anlägga ett nytt externt köpcentrum vid den nya E4an i Fullerö. Ett antal socialdemokratiska föreningar ordnade en välbesökt hearing i frågan och partiet har tagit ställning mot denna etablering.

I går antog Kvarngärdets s-förening ett yttrande om Fullerö som du hittar här. Och intressant nog publiceras samtidigt SCB:s statistik om att Uppsala är en av de kommuner i Sverige som har lägst andel personbilar med 392 bilar per 1000 invånare. Att undvika att göra om historiens misstag att etablera externa köpcentrum är viktigt för klimatet, men det är också en fråga om att göra det möjligt för dem som inte har råd med bil att ha tillgång till ett bra utbud. Och det handlar också om ifall vi vill ha en levande stadskärna och levande förortscentra eller om vi vill ha en amerikansk utveckling där de som kan flyr innerstaden med bilen ut till stormarknaderna.

Slutligen ett lästips - den socialdemokratiska idétidskriften Tiden fyller 100 år och gör det med den äran. Det senaste numret innehåller jätteintressanta artiklar om allt från Hjalmar Branting och socialdemokratin som Ylva Johanssons kritik av upphandlingar inom vård och omsorg. Prenumerera!

onsdag, februari 20, 2008

Valrörelser i när och fjärran

Det är fullt upp på flera fronter just nu så det blir inte så mycket bloggat, men här kommer lite tips på saker som händer:

Mitt i den upphettade amerikanska primärvalskampanjen, som alltmer ser ut att bli Barack Obamas segertåg, pågår en minst lika intressant kampanj. Det är kampen om vem som ska bli Londons borgmästare. Den framgångsrike Labourborgmästaren "Red" Ken Livingstone står mot ärke-Toryn Boris Johnson. Klicka in på Livingstones kampanjsida och ta del av Livingstones bedrifter och budskap och bli inspirerad.

Sveriges nästa val - EU-parlamentsvalet i juni 2009 - rycker också allt närmare. I morgon kommer Anna Hedh - årets EU-parlamentariker i hälsofrågor - till Uppsala för att prata om kampen för en solidarisk alkoholpolitik i Bryssel. Mötet äger rum torsdag den 21 februari 2008 klockan 19. Platsen är samlingslokalen Hjorten på Dragarbrunnsgatan 13. Broderskap är arrangörer, och alla intresserade är välkomna.

tisdag, februari 05, 2008

Super Tuesday

Trots denna film som tycks gå som en epidemi så sitter vi politiska nördar nu och funderar på hur det ska gå denna Super Tuesday. Vi lär oss hur de interna valen i de politiska partierna i världens tredje största land går till - vilka de olika kandidaterna är och vad de står för, hur debatterna går, i vilka stater man har caucus och i vilka man har primärval, vilka primärval som är öppna och slutna, hur strukturen hos olika stater påverkar utgången. Bisarrt, men ganska underhållande.

Denna intervju med legenden inom progressivt kampanjande i USA, Joe Trippi, ger en bra inblick i John Edwards kampanj men också i vad som nu händer mellan Obama och Clinton. Trippi ger till och med direkta råd till Barack Obama om hur kan ska hantera Hillary Clinton. I början av intervjun ger Trippi - som också ledde Howard Deans kampanj 2004 - en mycket intressant ögonblicksbild av läget inom progressiv politik i USA idag:
Listen to both of them now. Talking about how we have to take on entrenched interest and corporate greed. Even the rhetoric has been affected. I've learned a long time ago that often, as disappointing as it is to lose, a losing candidacy can have a much bigger impact on the party, the future of the country, the direction of where things are going. I'd make that case with 2004. Kerry did win the nomination. The longer-lasting changes in terms of the direction of the party, in terms of how campaigns are being waged today, in the strength of the Democratic Party, the grassroots, the ability to raise low-dollar sums--Obama was even [made] possible, the way he raises the money. The campaign that had a bigger impact on all that was Dean, not Kerry. That's not a hit on the eventual nominee. Often the campaign that stands on principle, makes a bigger case for change within the party, may lose, but it had the bigger impact on the eventual direction of country. It remains to be seen if the Edwards campaign may be able to claim that mantle in 2008.
Under så många år har de svenskar som låtit sig inspireras av amerikansk politik betonat idéer om triangulering och att överge sina ideal. Strömningen i amerikansk politik är en annan. Republikanerna lyckades vinna fotfästet genom att förändra människors värderingar om vad som är politikens uppgift och genom att smutsa ner politikens själva idé. Och det var genom att tala till den republikanska basen som George W Bush lyckades bli vald två gånger.

Nu gör demokrater samma sak, men från andra hållet. De talar om orättvisorna, om fattigdomen, om rätten till sjukförsäkring och om klimathotet. De ger människor hopp. De bygger gräsrotskampanjer underifrån - både på internet och IRL. Det är det som är det modernaste du kan hitta i politiken - att våga vara klar och tydlig i sin vänsterretorik och att driva folkrörelsekampanjer. Trippi var för övrigt i Stockholm härom året och jag lyssnade på honom - se här.

Här hemma är nog den mest intressanta nyheten att Barbara Ischinger, Director for Education i OECD och Sture Nordh, ordförande TCO skriver i Göteborgsposten att Sverige tappar mark vad gäller högre utbildning jämfört med andra OECD-länder. De menar att högkvalitativ utbildning för många har kommit att bli samhällets mest värdefulla tillgång. Sverige måste satsa mer på högre utbildning. Både för att öka antalet platser i högskolan och för att satsa mer per student för att höja utbildningskvaliteten. Läs artikeln här