måndag, oktober 09, 2006

Politkovskaja-mordet stoppar inte forum för mänskliga rättigheter

Detta pressmeddelande gick just ut från MR-dagarnas kansli.

- Det var med stor bestörtning vi mottog beskedet om mordet på Anna Politkovskaja. Detta fasansfulla dåd sätter världens ögon på vad Anna skulle ha pratat om på MR-dagarna i Malmö den 23-24 november - hur Putinregimen åsidosätter mänskliga rättigheter. Anna Politkovskaja och hennes arbete kommer att hedras fredagen den 24 november klockan 15.15-16.00 då hon skulle ha hållit avslutningstalet på MR-dagarna, säger Leif Eriksson som leder arbetet med att förbereda årets MR-dagar.

- Mordet på Anna Politkovskaja visar på vikten av arbetet för mänskliga rättigheter. Hon gav röst åt många med sitt mod. Vi kommer att göra MR-dagarna till en manifestation för rätten att fritt yttra sin mening och ta strid mot krig och förtryck, fortsätter Leif Eriksson.

När folkrörelsernas forum för mänskliga rättigheter i år genomförs för femte året är intresset rekordstort. MR-dagarna den 23-24 november har 60 programpunkter, vilket är en fördubbling jämfört med förra året. För första gången lämnar forumet huvudstaden och äger rum i Malmö.

- Kampen för mänskliga rättigheter är mer aktuell nu än någonsin. I spåren av kriget mot terrorismen sätts mänskliga rättigheter ur spel genom en allt hårdare lagstiftning där Sverige på flera områden är pådrivande, säger Leif Ericsson.

- Samtidigt växer insikten om att mänskliga rättigheter inte bara är en fråga för ”de andra” på andra håll i världen, utan att dessa rättigheter kränks också i människors vardag här hemma i Sverige. Stadsplanering, arbetsmarknad, bostäder, tillgång till hälso- och sjukvård och så vidare är också frågor om mänskliga rättigheter, fortsätter Leif Ericsson.

MR-dagarna är en mötesplats för praktiker, forskare, politiker, tjänstemän, aktivister och forskare kring mänskliga rättigheter. Arrangörer är DemokratiAkademin, Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, Teologiska högskolan, Utrikespolitiska institutet och Ordfront i samarbete med Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Sensus studieförbund, Olof Palmes Internationella Center, Svenska Helsingforskommittén och Raoul Wallenberg-institutet.

Dagarna genomförs med stöd av Sida, Utrikesdepartementet, Folke Bernadotteakademin, Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, Malmö stad och Länsstyrelsen i Skåne län.

Läs mer på www.mrdagarna.se. Mer information om Anna Politkovskaja finns på hennes svenska förlags hemsida, www.ordfront.se.

Kontakt:
Leif Ericsson, 070-664 96 54
Peter Gustavsson, 070-638 10 75

Inga kommentarer: