onsdag, oktober 25, 2006

Fritt museum!

Stäng inte portarna till våra statliga museer! Kulturen är till för alla! Liksom våra allmänna bibliotek garanterar att även den som inte har pengar får möjlighet att läsa böcker och tidningar, är våra nationellt ägda museer en garant för att vårt materiella kulturarv kan ses och upplevas av alla.

Klicka in och skriv på namninsamlingen för fortsatt fritt museum!

Inga kommentarer: