onsdag, oktober 04, 2006

Besök MR-dagarna!

MR-dagarna är folkrörelsernas forum för mänskliga rättigheter, och genomförs 23-24 november 2006 för femte året. Under två dagar möts människor från när och fjärran som intresserar sig för mänskliga rättigheter.

I år är intresset för MR-dagarna rekordstort. Det finns 59 olika seminarier och workshops på programmet vilket är en fördubbling jämfört med förra året. För första gången lämnar forumet huvudstaden och äger rum i Malmö högskolas fantastiska lokaler alldeles invid Öresund.

Kampen för mänskliga rättigheter är mer aktuell nu än någonsin. I spåren av kriget mot terrorismen sätts mänskliga rättigheter ur spel genom en allt hårdare lagstiftning där Sverige på flera områden är pådrivande.

Samtidigt växer insikten om att mänskliga rättigheter inte bara är en fråga för ”de andra” på andra håll i världen, utan att dessa rättigheter kränks också i människors vardag här hemma i Sverige. Stadsplanering, arbetsmarknad, bostäder, tillgång till hälso- och sjukvård och så vidare är också frågor om mänskliga rättigheter.

MR-dagarna är en mötesplats för praktiker, forskare, politiker, tjänstemän, aktivister och forskare kring mänskliga rättigheter. Arrangörer är DemokratiAkademin, Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, Teologiska högskolan, Utrikespolitiska institutet och Ordfront i samarbete med Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Sensus studieförbund, Olof Palmes Internationella Center och Svenska Helsingforskommittén.

Dagarna genomförs med stöd av Sida, Utrikesdepartementet, Folke Bernadotteakademin, Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige och Länsstyrelsen i Skåne län.

1 kommentar:

Anders Eriksson sa...

Jag skickar iväg en utmaning till dig!