torsdag, oktober 26, 2006

"Den finansiella krisen 2004"

Jag var på mitt första möte med den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i förrgår. Vi informerades om det beslut som fattats kvällen innan i arbetarekommuens styrelse om att inte ingå en valkartell med vänsterpartiet och miljöpartiet. Eftersom jag inte var med om att fatta beslutet har jag inte fördjupat mig i för- och nackdelarna med det, men det är min bestämda uppfattning att de tre partierna i opposition bör ha ett tätt politiskt samarbete på alla nivåer och gå fram som ett gemensamt alternativ till systemskiftespolitiken i valet 2010.

Under mötet gick något upp för mig som hittills inte tagits upp särskilt mycket i eftervalsdebatten. Det talades om "den finansiella krisen 2004" som tvingade den dåvarande vänsterledningen i Uppsala kommun att dels höja skatten med 50 öre per hundralapp och dels göra nedskärningar. I stället för att fortskrida med reformer fick man dra ner i verksamheterna.

Vad beror denna finansiella kris på? Jag är ännu en novis på kommunal ekonomi, men jag vet åtminstone en sak. Kommuners ekonomi är extremt sysselsättningsberoende. Den huvudsakliga intäkten för kommunerna är kommunalskatten, som självfallet beror oerhört mycket på hur många invånare som försörjer sig på arbete. Likaså påverkas utgifterna kraftigt om människor mister sin försörjning och är tvungna att helt eller delvis leva på socialbidrag/försörjningsstöd.

Mellan 2002 och 2004 steg den öppna arbetslösheten i Sverige med ungefär 40 procent. Det hade i sig en stor betydelse för att förtroendet för regeringen i allmänhet och för arbetsmarknadspolitiken i synnerhet minskade. Men det måste ha haft kraftiga effekter för de kommunala ekonomierna, och därmed också för förtroendet för s-politiken då det gjorde det mycket svårare att göra nödvändiga satsningar i skola, vård och omsorg.

Jag tycker detta är en oerhört viktig aspekt som hittills lyst med sin frånvaro i eftervalsdebatten. Någon som kan mer än jag om ämnet som kan hänvisa till om det skrivits artiklar och/eller rapporter om det?

Inga kommentarer: