söndag, oktober 01, 2006

Inga besked om högerns kulturnedskärningar

Konsekvenserna av att moderaterna och deras stödpartier tagit över makten i Uppsala syns redan tydligt. Uppsala står utan kulturbudget för 2007, sedan högerpartierna inte velat klargöra vilka nedskärningar de tänker göra för att klara av att minska anslagen med 900 000 kronor. Ansvaret ligger nu på högerpartierna att klargöra för Uppsalas kulturliv var de kommer att låta sin kulturskymning slå hårdast.

Folkpartiets Jan-Erik Wikström bagatelliserar detta genom att hävda att det är en liten nedskärning, men alla som jobbar med kultur vet hur det ofta handlar om väldigt små resurser som driver omfattande projekt. Nedskärningar på närmare en miljon kommer otvivelaktigt att slå mot många verksamheter.

Här nedan en insändare som jag skickade till UNT innan valet med aldrig hann få publicerad. Snart är det dags att damma av den, tror jag:
Rö(s)ta för kulturen den 17 september
Den som värnar om ett starkt kulturliv har all anledning att tänka sig för inför söndagens val. För skillnaderna mellan de politiska partierna är som störst på kulturpolitikens område.

Under mandatperioden har moderaterna och övriga allianspartier lagt förslag på nedskärningar i kulturbudgeten med miljontals kronor. Om dessa förslag hade förverkligats skulle många av de senaste årens satsningar på exempelvis bibliotek, teater, folkbildning och de fria kulturskaparna inte kunnat komma till stånd.

I årets budget föreslog högeralliansen neddragningar i kulturbudgeten med 900 000
kronor, en summa som motsvarar 2,5 gånger vad kommunen lägger på Kulturnatten. Men borgarna berättar aldrig hur detta ska finansieras. Vill de dra ner öppettiderna på biblioteken, eller införa avgift på boklån? Vill de höja avgifterna i kommunala musikskolan? Vill de dra ner på stipendierna till Uppsalas fria konstutövare?

På Kulturnatten kan alla Uppsalabor vandra omkring i staden och beskåda vårt breda och rika kulturliv. Det är värt att värna om och utveckla. Lägg din röst på socialdemokraterna den 17 september!

Läs mer i UNT och på Enn Kokks blogg.

Inga kommentarer: