lördag, augusti 13, 2005

Ropen skalla - arbete åt alla

LO:s chefsekonom Dan Andersson talar nu ur skägget om arbetslösheten i en debattartikel i dagens GöteborgsPosten. Andersson konstaterar att det sparas alldeles för mycket i Sverige, vilket leder till en stor kapitalexport. Statens överskottsmål är den stora boven här - genom att vi inte utnyttjar de resurser som finns i ekonomin får vi en hög arbetslöshet. Andersson menar att den ekonomiska politiken av idag bekämpar gårdagens problem i stället för dagens:

"Hög inflation, låg produktivitet och underskott i statsfinanserna är helt enkelt gårdagens problem. Nu behövs en politik som bekämpar dagens problem som är att produktiviteten äter upp jobben om inte efterfrågan är tillräckligt god."

LO:s krav är klart och tydligt - släpp utgiftstaken och stimulera ekonomin för att få ner arbetslösheten. Hoppas regeringen lyssnar - innan det är för sent!

Inga kommentarer: