tisdag, augusti 23, 2005

M har förändrats men är fortfarande de välbärgades parti


Moderaterna har låtit genomföra en TEMO-undersökning om bilden av sig själva. Självfallet väljer de att lyfta fram de delar av undersökningen som framställer dem själva i bäst dager - främst att många anser att moderaterna förändrats och att de flesta är positiva till denna förändring. Men det går att ifrågasätta hur mycket folk egentligen tycker att moderaterna förändrats - det var knappt 30 procent som ansåg att moderaterna förändrats i "hög utsträckning" eller "mycket hög uträckning".

Samtidigt visar undersökningen att de som vet vad moderaterna vill blir allt färre. Medan 35 procent svarade att "man vet vad partiet vill" 2004, är det bara 17 procent som svarar det i dag. Fredrik Reinfeldts spinndoktorer och mediakonsulter har alltså lyckats skapa bilden av ett nytt moderatparti, men samtidigt lagt stora dimridåer om vad dessa "nya moderater" egentligen står för.

Men en sak står dock mycket klart för väljarna. 71 procent svarade att moderaterna "står på de välbärgades sida", medan 4 procent svarade att de "står på de svagas sida". Den förra frågan ställdes inte för ett år sedan, medan antalet som anser att moderaterna står på de svagas sida faktiskt sjunkit från 6 procent året innan. Socialdemokraterna har också klart bättre siffror än moderaterna när det gäller att stå för "trygghet" och "vet hur man styr Sverige".

När det gäller politiska sakfrågor tror väljarna att moderaterna har bäst politik när det gäller företagandets villkor, skatter, lag och ordning och att skapa tillväxt, medan väljarna föredrar socialdemokraternas politik när det gäller de välfärdsfrågor som till syvende och sidst brukar avgöra valen. Exempel på områden där s står starkare är arbetstagares villkor, hälso- och sjukvård och villkor för barnfamiljer.

Sammantaget visar alltså moderaternas egen undersökning att väljarna sett att partiet förändrats i viss utsträckning men att det också lett till att en ökad osäkerhet om vad partiet står för. En sak väljarna dock vet mycket tydligt är att moderaterna är ett parti för de välbärgade, som inte står på de svagas sida.

Även publicerat på Motallians.

Inga kommentarer: