tisdag, augusti 16, 2005

Persson ger upp den solidariska alkoholpolitiken

Göran Persson vill sänka alkoholskatten i höst. Följden av förslaget blir framför allt en drastisk prissänkning på sprit på Systembolaget, med ökad alkoholism och fler alkoholskador som följd.

Det är svårt att förneka problemet. Svenskarnas spritinköp sker utomlands. Jag är själv inget undantag - när jag tittar på flaskorna i skåpet inser jag att de flesta är köpta på utlandsresor.

Men det finns andra lösningar på detta problem. Vi blev lovade undantag för införselkvoterna vid EU-inträdet, men regeringen accepterade att överge dessa utan att ens ta striden i EG-domstolen. IOGT-NTO:s ordförande Sven-Olov Carlsson har rätt när han säger att:

"Det vore både bättre och viktigare att Persson satte ner foten när det gäller de fullständigt orimliga införselkvoterna av alkohol. Det är kvoterna som är grundproblemet, inte att spritskatten är hög"

TT redovisar en rapport från Folkhälsoinstitutet med skrämmande slutsatser:
"En skattesänkning med 40 procent på sprit och 15 procent på vin (...) beräknas leda till en ökning av den totala per capita-konsumtionen på 0,35 liter. Detta kan uppfattas som en blygsam ökning, med tanke på att den nuvarande konsumtionen beräknas uppgå till 10,5 liter (per person över 15 år). Denna ökning väntas ändå innebära 289 fler dödsfall, 1 627 fler misshandelsfall och 1,6 miljoner fler sjukdagar. Detta är betydande negativa konsekvenser som innebär stora kostnader för den svenska ekonomin. De ökade dödsfallen motsvarar exempelvis hälften av antalet dödsfall i trafiken varje år."

Ett alternativ till att ge upp den solidariska alkoholpolitiken är att deklarera att Sveriges införselkvoter är 1 liter sprit, 2 liter vin och 5 liter öl och att sätta tullarna på att upprätthålla dessa kvoter. Vi skulle nog för stöd av Kristdemokraterna i detta - deras utspel om alkoholpolitiken bidrog sannolikt till att Anders Wijkman kunde sitta kvar i EU-parlamentet. När sedan någon tar frågan till domstolen tar vi strid. Det finns ett stöd för en solidarisk politik - det är hög tid för regeringen att sluta backa och börja mobilisera!

Kampen om detta har bara börjat. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, S-kvinnor och Broderskap ser ut att motsätta sig en skattesänkning, och Persson kan räkna med mothugg i s-riksdagsgruppen. Det skulle förvåna om inte också SSU skulle motsätta sig sänkningen. Frågan är om ens hela regeringen står bakom Persson i denna fråga.

6 kommentarer:

Peter Björkman sa...

Jo, dethär är en viktig fråga. Hög spritskatt kan mycket väl behållas. För de illegala affärerna finns åtgärder som återinförande av gränser för införsel och återanställning av tullare.

kamikaze sa...

alkoholpolitik har alltsa gatt fran folkhälsofraga till budgetfraga...

Peter Gustavsson sa...

... och huvudfrågan har blivit att rädda Systembolaget snarare än att rädda den solidariska alkoholpolitiken. Som vi (inte) sa i SSU i mitten av 90-talet: Jag sätter människorna före Systemet!

fredrik sa...

Fast jag gillar Systemet som affär. Bra utbud, inte ens i min poppiga del av Stockholms innerstad kommer ICA kunna ha ett lika bra sortiment.

Martin sa...

Systemet är en del av den solidariska alkoholpolitiken. Genom att begränsa tillgängligheten så minskar man totalkonsumtionen. Håller för övrigt med dig Peter Gustavsson att vi måste ta strid för att sänka införselkvoterna. Vi svenskar borde bli mer som fransmännen och spanjorerna när det gäller EU-beslut och sätta emot.

Anonym sa...

Jag håller fullständigt med men skulle vilja gå ännu längre i kampen mot alkoholmisären: Höj spritskatten och gör spriten mer svåråtkomlig!