måndag, augusti 29, 2005

Reinfeldts nya kvinnofälla?

I går fick moderaterna återigen stora rubriker på att man “byter politik” på ett område, även om orkanen Katrinas framfart mot New Orleans lyckades knipa åt sig förstanyheten. Nu är det familjepolitiken som ska ”förnyas”, deklarerade Fredrik Reinfeldt och Ulf Kristersson i en artikel på DN Debatt.

Men hur ny är egentligen den ”nya” politiken? Artikelns skissering av den nya familjepolitiken har egentligen fyra beståndsdelar.

För det första innehåller den ”nya” moderata familjepolitiken inte oväsentliga delar gammal borgerlig skåpmat såsom kommunala vårdnadsbidrag, pigavdrag och att bostadsbidraget för ensamstående föräldrar avskaffas och ”ersätts” med ett extra barnbidrag. Det sistnämnda är en vacker omskrivning för att ensamstående kvinnor med barn och låga inkomster ska få mindre pengar att röra sig med moderaterna vid regeringsmakten - för att vara en politik för de ”nya moderaterna” känns det märkvärdigt likt vad de ”gamla” moderaterna skulle föreslå.

Vad som inte framgick av Reinfeldts och Kristerssons artikel är även att de fortfarande vill ta bort pappamånaderna i föräldraförsäkringen, minska det totala antalet månader från 13 till 12 och sänka ersättningsnivån till 75 procent. Moderaternas egen hemsida säger fortfarande följande som svar på frågan ”Vad tycker moderaterna om föräldraförsäkringen?”

”Vi föreslår att ersättningen i föräldraförsäkringen sänks från 80 till 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten och att den kortas till ett år. När barnet fyllt ett år kan man i stället använda sig av vår barnomsorgspeng på 3000 kr i månaden skattefritt, som därmed är mer generös än garantidagarna i föräldraförsäkringen.”

För det andra hittar vi mindre nyheter såsom möjlighet för båda föräldrarna att vara föräldralediga samtidigt och större möjligheter för andra än föräldrarna att vara hemma för vård av barn. En tredje beståndsdel är icke-nyheten att moderaterna inte kommer att återställa taken i föräldraförsäkringen när socialdemokraterna nu höjer dem.

Den stora nyheten är förslaget att införa ett stort skatteavdrag för den lägst avlönade föräldern (oftast mamman) när den andre föräldern är hemma med barnen. Detta presenteras som en stor jämställdhetsreform eftersom det gör det lönsamt för mamman att gå ut och arbeta. Och visst kan det ses som att borgerligheten med detta förslag äntligen hittat ett svar på debatten om att kvotera föräldraförsäkringen. Men Reinfeldt och Kristersson undviker en känslig fråga i sin artikel – vilka familjer är det som ska få detta skatteavdrag? Gårdagens Rapport sa att skatterabatten endast riktar sig till föräldrar som lever tillsammans, men hittills har moderaterna själva inte gett några klara besked kring detta.

Om det stämmer att moderaterna anser att avdraget endast ska ges till familjer där föräldrarna bor tillsammans innebär det en subvention till den klassiska kärnfamiljen. Staten ska alltså premiera samboende föräldrar framför särboende föräldrar. Om man inte kan få kvinnor att av eget fritt val bo ihop med barnets pappa ska hon fås att göra det med stora subventioner. Hur nytt och fräscht känns det?

En möjlig femte beståndsdel av den nya familjepolitiken släpptes av Ulf Kristersson i går eftermiddag. Den familjepolitiska arbetsgruppen överväger att gå in för gratis dagis. Socialdemokraterna har sedan 2001 års partikongress ansett att förskolan på sikt ska vara avgiftsfri, och om moderaterna nu också går in för det innebär det en moderat omprövning under galgen för den lyckade socialdemokratiska maxtaxepolitiken.

Moderaterna har fortfarande inte redovisat hur de ska finansiera sin nya familjepolitik. Med tanke på att Reinfeldt och Kristersson inte nämner det i artikeln, finns det skäl att anta att m-förslaget om en barnomsorgspeng till föräldrar med barn mellan ett och tre år utan kommunal barnomsorg avskaffas till förmån för det nya skatteavdraget som liksom den förra modellen kan ge en barnfamilj 3000 kronor per månad. Och nog är det ett steg i rätt riktning när dessa pengar går till att stödja familjer där pappan stannar hemma med barnen i stället för att som tidigare utgöra ett hemmafrubidrag.

Men om skattereduktionen bara ska betalas ut till föräldrar som bor tillsammans ersätts den gamla kvinnofällan med en ny. Om skattereduktionen fryser inne ifall föräldrarna flyttar ifrån varandra kan ekonomin tvinga kvinnor att stanna kvar i förhållanden de skulle vilja lämna, precis som under sambeskattningens tid. Det är inte en modern familjepolitik.

Reinfeldts nya familjepolitik är på många punkter till förväxling lik den gamla. Den bygger fortfarande på att försämra föräldraförsäkringen och avskaffa pappamånaderna. Moderaterna vill fortfarande införa nya bidrag och avdrag samt sänka andra bidrag för att ekonomiskt stimulera den klassiska kärnfamiljen. De stora förlorarna på moderaternas familjepolitik är, nu som förr, ensamstående kvinnor med låg inkomst.

Även publicerad på Motallians.

Inga kommentarer: