söndag, maj 28, 2006

Viktiga s-besked om äldreomsorgen

I dag är det Mors Dag. Dagen infördes av konservativa grupperingar i USA som ville skapa en motvikt till den internationella kvinnodagen 8 mars. En dag av 365 ska mamman befrias från hemmets uppgifter - ursprungligen oftast genom att döttrarna tar över arbetet i stället. Dagen bygger på ett moderlighetsideal präglat av traditionella värderingar och nationalism.

(UPPDATERING: Mors Dag har visst ett mycket mer radikalt ursprung än jag hade fått för mig. Läs mer i Santa Cruz Sentinel. Tack Daraka för tipset!) (NY UPPDATERING: Efter granskning av källor till min respektive Darakas bild av Mors Dags ursprung väljer jag för närvarande att hålla fast vid bilden av dagen som en konservativ dag präglad av den traditionella kvinnorollen. Frågan om Mors Dags ursprung är dock ett bra tips för den som ska skriva en uppsats då det finns flera versioner i omlopp och man säkerligen kan beskriva en hel del av samhällsutvecklingen i skenet av hur Mors Dag firats och firas.)

Men bara för att denna dag klassiskt sett varit konservativ finns det inga skäl att låta det förbli så. Denna dag ger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson viktiga besked till landets mödrar och döttrar om att det offentliga tänker göra något åt en viktig jämställdhetsfråga - äldreomsorgen.

För äldreomsorgen är lika mycket en fråga om jämställdhet som något annat. Kvinnor lever i genomsnitt fyra-fem år längre än män och den stora delen av landets betalda och obetalda äldreomsorg utförs av dessa kvinnors barn och barnbarn.

Ylva Johansson säger att kvarboendeprincipen i äldreomsorgen drivits för långt och tvingat sjuka och ensamma åldringar att bo kvar hemma för länge. Hon är inte först om det - bland annat hade Ordfront Magasin ett temanummer om det offentligas reträtt på äldreomsorgens område i höstas - men det är mycket välkommet att regeringen nu ger besked.

Ministerns besked är att vi behöver fler och inte färre äldreboenden. Lagstiftningen skärps så att kommunerna åläggs att tillhandahålla äldreboenden i tid. Ett investeringsbidrag på 250 miljoner om året ska stimulera till bygget av nya äldreboenden. En seniorboendedelegation ska se över olika mellanformer mellan kvarboende och särskilt boende:

Det måste finnas en mångfald av bostadsformer. Många vill flytta till ett servicehus med personal och gemensamma aktiviteter. Andra värdesätter att kunna bo kvar i samma område som tidigare, där man känner grannarna och är bekant med de olika butikerna, men vill flytta till en lägenhet som är anpassad och lättillgänglig i samma område. Ytterligare andra vill gärna ha möjlighet att flytta ihop med några vänner och dela kök och vissa andra utrymmen samtidigt som man har var sin lägenhet och möjlighet att rå sig själv. Viktigt är att det inte bara är den som har pengar på banken eller ett hus att sälja som skall ha möjlighet att välja ett bra seniorboende.

Det skall finnas bra äldreboende som hyresrätter med hyror som är möjliga att betala. Politiken måste ta ett ansvar för detta. [...]

För den som är mycket skör eller sjuk måste det finnas plats i särskilt boende med kvalificerad personal för omsorg och sjukvård. Därför skall seniorboendedelegationen även föreslå åtgärder för utveckling av fler platser i olika särskilda boendeformer.


En ansvarsfull äldrepolitik till tiotusentals nya arbeten i offentlig sektor - arbeten som bör ingå i det program för full sysselsättning jag tycker bör utgöra grunden i socialdemokraternas valmanifest.

Läs Ylva Johanssons debattartikel här. Läs Petra Ulmanens artikel i Ordfront Magasin om "Du ska vårda din mamma" här. Läs Annika Hallmans artiklar om anhörigvård i Ordfront Magasin här och här.

7 kommentarer:

Kerstin sa...

Ja du Peter. det finns mycket som har gått snett i äldrevården.

Jag har erfarenhet och ville säga ganska mycket om saken, men orkar inte, så jag hänvisar till berättelsen om min gamla dementa mamma

Utöver vad jag talar om där vill jag säga att man har lagt alldeles för mycket vikt vid det som "syns", fina bostäder etc. Min gamla och dementa mamma har ingen som helst nytta av det pentry i sin demensbostad, som hon betalar för. Det hade räckt med ett rum och ett duschrum och eventuellt också med tvättmaskinen och torktumlaren där. Spis och diskbänk, kylskåp och frys - vad betalar hon för sådant för när hon aldrig har kunnat använda dessa finesser.

Däremot skulle jag önska en rejäl utbildning av både läkare och vårdpersonal om hur dementa ska behandlas. Jag garanterar att det finns pengar att spara här och samtidigt få demensvården betydligt humanare, för att inte tala om de anhöriga som skulle kunna slippa den stress och den oro det innebär att ha ansvaret för åldriga föräldrar eller att se de anhöriga bli illa behandlade - oftast beroende på okunskap från vårdpersonalens sida.

Inkompetensen vad gäller att planera och sköta detta område, både från många läkares sida och från alltför många bland vårdpersonalen, liksom från politikernas sida, är monumental - och detta gör äldrevården ofantligt mycket dyrare än den skulle behöva vara.

Anonym sa...

Hur går det egentligen med boken om pensionssystemet? Vi vill ju veta hur det egentligen ligger till....

Peter Gustavsson sa...

Viktiga synpunkter från Kerstin. Min bild är att man gjort en enorm felplanering de senaste tio-femton åren och byggt alldeles för lite äldreboenden. De boenden som byggts har fått användas till svårt dementa, trots att de kanske egentligen byggdes för långt kryare personer. Alla avdelningar har blivit demensavdelningar fast det egentligen bara var tänkt att några avdelningar skulle vara det. Det är därför väldigt välkommet med en rejäl inventering av behoven av äldreboenden.

Vad gäller bokskrivande ligger det lågt just nu, men läs gärna min uppsats om pensionsuppgörelsen på http://www.s-info.se/page/view_documents.asp?id=1195&document=3429

daraka kenric sa...

Hey peter, you know my Swedish/Norwegian is far from perfect, but jeg tror at du har feil om morsdag. The origins of mothers day was as an anti-war protest, with ties to the labor movement in the US.

Another radical American holiday that we have either depoliticized or simply ignored- like women's day and may first...

check it out:

http://www.santacruzsentinel.com/archive/2006/May/14/edit/stories/03edit.htm

Peter Gustavsson sa...

Hello Daraka!

Sorry for keeping you waiting, but I have contacted my own teacher on this subject at the Uppsala University. Her source to describing Mother's Day as such was Kathleen W. Jones, "Mother's Day: The Creation, Promotion and Meaning of a New Holiday in the Progressive Era", History of Women in the United States 17: Social and Moral Reform part 2, ed. Nancy F. Cott et al. (München, 1994). This book is written by gender historians according to all academic principles while Elaine Charkowski's article doesn't give sources for us to check up her information.

If you want to check this up more you're very welcome to do that. For the moment, I stick to what I learnt when I studied the classical feminist literature at university.

daraka kenric sa...

I don't think that there is a real conflict here- of course any holiday which fetishizes motherhood is problemmatic from a feminist perspective: my point is that mother's day has an ambivalent legacy.
I view the history here as similar to the temperance movement in Sweden, with its links both to labor and to quite reactionary social-conservative protestant cultural tendencies.
More broadly, the reality is that many women in our societies *are* mothers, and do provide crucial social cohesion, education and reproductive work. A holiday which celebrates this should be an opportunity to discuss the role of women in society- just like you are doing on your blog.
There is a reason that, in the United States, mothers get pretty angry if you forget Mother's Day. It has become an institutionalized, if meager and apolitical moment for recognition of their sacrifices. That's good.
At the same time, it reifies the notion that womanhood=motherhood. That's bad.
And so, in typical postmodern fashion, I say it's ambivalent.

Peter Gustavsson sa...

Well now this is a discussion I like. How can we radicalise Mother's Day? How can it be an agent for change and not for reactionary social policies?

I'm proud to be from the country that has been considered the most equal in the world in terms of gender. It's also one of the countries in the world with the lowest rate of child poverty. The way the Swedish society is construted with parental leave, kindergartens, child benefits etc makes Sweden one of the best countries in the world for a child to grow up in.

Without the welfare state, mothers and their children would be worse of. This is something to remember each minute, each day, each month and each year.