måndag, maj 22, 2006

Delad föräldraförsäkring - en klass- och könsfråga

Gårdagens inslag i SVT:s Dokument Inifrån - Femini(s)terna som handlade om socialdemokratin och striden om delad föräldraförsäkring var väldigt intressant. Den bygger på omfattande research och rapporterar insiktsfullt om frågan. Det finns dock ett tankemässigt skutt i programmet som skapar en falsk motsättning mellan klass och kön i frågan om en delning av föräldraförsäkringen.

Programmets utgångspunkt är sociologen Stefan Svallfors' intressanta och statistiskt välbelagda tes om att arbetarklassen är mer radikal i socioekonomiska frågor än i värderingsfrågor. Svallfors menar vidare att medelklassen är mer progressiv när det gäller frågor som exempelvis kvinnors, homosexuellas och etniska minoriteters rättigheter. Fördelningsfrågorna är det viktigaste för båda grupperna, men om de fördelningspolitiska konflikterna raderas ut blir värderingsfrågorna viktigare vilket är en oerhört viktig insikt bland annat för att förstå varför amerikansk politik är så utfreakad.

Programmet svepte dock bara snabbt över de "nya moderaterna" och undersökte aldrig om Reinfeldts retorik stämmer med hans verkliga politik. Jag skulle hävda att konflikten i fördelningspolitiken är lika tydlig som någonsin i detta val. De senaste opinionsmätningarna antyder också att väljarna i allt större grad ser dessa fördelningspolitiska skillnader och röstar efter dessa.

Sedan tror jag att motsättningen också överdrevs. Även om det finns fler moralkonservativa personer i arbetarklassen än i medelklassen så är denna moralkonservatism ständigt ifrågasatt. Både arbetare och tjänstemän i Sverige har blivit otroligt mycket mer progressiva i värderingsfrågor de senaste årtiondena, och detta är en process som ständigt pågår. Jag tycker Svallfors' tes visar på vägen till att göra detta - genom att visa på att det handlar om jämlikhet och att länka en radikal politik i värderingsfrågor till en radikal fördelningspolitik. Arbetarklassens konservatism är inte större än att den är öppen för bra argument. Barnets rätt till båda sina föräldrar är ett bra argument, liksom det faktum att en delad föräldraförsäkring är helt avgörande för att ta itu med de löneskillnaderna mellan könen.

En individualisering av föräldraförsäkringen är i realiteten viktigast för arbetarklassens kvinnor. Det är dessa som är mest fast i ett dubbelt förtryck. Nanna har givit en mycket bra beskrivning av detta på Rebellas blogg - läs den.

Inga kommentarer: