torsdag, maj 18, 2006

Heimdaldebatten fortsätter

Jag har tidigare skrivit om den borgerliga studentföreningen i Uppsala, Heimdal, som försöker mörka sitt nazianstuckna förflutna. Nu har Laboremus ordförande Marika Lindgren-Åsbrink skrivit ett utmärkt inlägg i Upsala Nya Tidning i ämnet. Hon skriver bland annat att:
Det rimliga vore därför att föreningen på riktigt gör upp med de problematiska inslagen i sin historia, utan att det skulle kasta någon skugga över föreningens verksamhet i dag. Tvärtom skulle en mer ärlig uppgörelse skapa respekt. Ett viktigt led i detta vore att öppna Heimdals arkiv helt och hållet. När föreningens styrelse nu har valt att inte göra det sänder det tydliga signaler om att man fortfarande vill dölja något.
Debatten lär fortsätta. Det är hög tid att öppna arkiven!

Inga kommentarer: