lördag, maj 13, 2006

Valkrav

S-kvinnor vill ha en tredje pappamånad i socialdemokraternas valmanifest, skriver SvD. Det är ett bra krav - vettigt för kvinnoförbundet att ställa och driva då det är den enskilt viktigaste insatsen för att jämställdhetsarbetet ska gå framåt.

SvD skriver vidare att SSU vill sänka momsen på miljöbilar, ha praktik på alla gymnasieutbildningar och utraderade löneskillnader till år 2010. Och s-studenter vill höja studiemedlen med 900 kronor i månaden. Bra bra.

LO:s stora undersökning "Valet är ditt" lyfter fram tio frågor:
- Fler måste få arbete
- Bättre arbetsmiljö
- Förbättra anställningstryggheten
- Försvara kollektivavtalen
- Bättre tandvård
- Arbeta för högre pension
- Rätt att arbeta heltid
- Mer resurser till äldreomsorgen
- Mer pengar till skolan
- Satsa på kompetensutveckling

LO lär återkomma med tydligare formulerade krav till valmanifestet med utgångspunkt från dessa tio centrala frågor. Göran Persson själv har sagt att han vill att barnbidragen ska höjas och antydde att han vill höja bostadstilläggen för pensionärerna ytterligare.

Det här är alla bra krav och jag hoppas att de alla bli delar av socialdemokraternas valmanifest. Här har jag några krav:

- Sverige har råd med många fler händer i skola och sjukvård. 90-talet är över och vi måste investera i en offentlig sektor som varit eftersatt alldeles för länge.

- Under perioden ska patientavgifterna för tandvård fullt likställas med sjukvården.

- En ny pensionsreform ska genomföras som garanterar en standardtrygghet efter pensioneringen, se här.

6 kommentarer:

håkan ericson sa...

En ödmjuk kontrollfråga: hur finansiera hela denna fantastiska välfärdsönskelista?

Kanske via ett expansivt, investeringsvilligt och konkurrenskraftigt näringsliv, med massor av växande nystartade företag?

I så fall är det nog bäst att sätta en sådan näringspolitik överst på önskelistan!

Allt annat vore ju bara hyckleri.

Peter Gustavsson sa...

Näringslivet går redan strålande i Sverige tack vare en framsynt näringspolitik som du säkert redan vet. Problemet i Sverige är inte tillväxten utan fördelningen av den växande produktionens frukter. Vi behöver investera mycket mer i den offentliga sektor som eftersatts så länge. Fler händer i vård och omsorg och framsynta satsningar på utbildning och forskning är strategiskt avgörande för att förbättra förutsättningarna för en god utveckling i vårt land.

håkan ericson sa...

"Näringslivet i Sverige går strålande"?? Tror du verkligen på Nuders valårsretorik??

Du, vi har 20-25% av arbetskraften helt eller delvis utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Det är fascinerande, hur ett parti som ditt så fullständigt vill osynliggöra detta utanförskap och tona ner dess katastrofala omfattning.

Min analys är, att ni för att synliggöra och åtgärda detta utanförskap skulle behöva göra våld på så många gamla käpphästar kring företagande som näringspolitik - och dessutom köra över LO med reformerad arbetsrätt - att ni hellre kör vidare med tom retorik och hoppas på mirakel och världskonjunktur.

Inser du inte hur samtiden och framtiden kommer att döma er för den försumligheten, för den omänskliga hållningen?

Förhoppningsvis med start den 17 september.

Peter Gustavsson sa...

Håkan: Det är klart att det går att räkna förtidspensionärer med utslitna ryggar och axlar som arbetslösa. För visst är det ett slöseri med människors förmåga att arbetslivet ska slita ut dem till den graden att de inte kan jobba längre. Och visst kan man säga att värnpliktiga är arbetslösa, även om jag nog tycker att begreppet börjar tappa hela sin innebörd om man håller på med sådan sifferexercis.

Men en sak tycker jag inte att man kan göra. Det är att vara så oärlig att man försöker utgå från denna hokuspokusstatistik för att göra gällande att vi behöver nedmontera den svenska modellen. För de allra flesta europeiska länder har betydligt högre siffror om man ska överdriva arbetslösheten på moderatmanér. För länder som Frankrike eller Italien hamnar siffrorna på 30-35 procent.

Som sagt går näringslivet i Sverige strålande. Nu gäller det att använda de resurser som finns i landet till att få fler i arbete. Jag vill anställa fler i offentlig sektor, du vill subventionera fram fler pigor och fler klackbarer. Låt väljarna avgöra hur de vill ha det med välfärden den 17 september!

håkan ericson sa...

"Som sagt går näringslivet strålande"...
Det är så långt ni går i näringspolitiksanalysen på kursgårdar och valupptakter? Ett självbedrägligt konstaterande om en samhällssektor få av er har erfarenhet av, tänker jag.

Varför i allsin dar ska det vara så svårt att höja den mentala, ideologiska och intellektuella ribban lite, lite högre? Du kallar dig ju akademiker.

Vi har ett gapande hål i närligslivsstrukturen, mellan de hundraåriga multinationella drakarna (som ännu förmår finansiera vår statsbudget, direkt och indirekt) och de enmansföretagare du så föraktfullt avfärdar som "pigor och klackbarer".

Vad behöver vi göra för att stimulera framväxt av nya lönsamma företag? Vad händer om vi INTE lyckas med det?

Peter Gustavsson sa...

Rent akademiskt kan jag konstatera att Sverige har mycket högre BNP-tillväxt än de flesta andra EU-länder och att investeringsnivån är hög. Och problemet med pigor och klackbarer är att man i dessa sektorer tenderar att stanna som just enmansföretag - potentialen för tillväxt är uppenbarligen ganska svag eftersom alliansen känner sig tvingad att skattesubventionera den. Varför inte använda de pengarna till att satsa på att fylla de gapande hålen inom den offentliga sektorn i stället?