onsdag, maj 03, 2006

Kampen om Kvarngärdet


Jag sitter i styrelsen för Hyresgästföreningen i mitt bostadsområde, och det är ett tämligen tungt uppdrag för tillfället. Uppsalahem vill renovera området, vilket är bra och angeläget som synes på bilden av fasaden på huset i andra ändan av min korta lilla gata. Min allmännyttiga hyresvärd vill dock höja hyran med dryga 30 procent vilket är omöjligt att betala för många av de nuvarande hyresgästerna. Det blir många möten och mycket diskussioner med mina grannar - kul och givande men det tar sin tid.

Som redaktör för tidningen Södra Kvarnbladet har jag i dag äran att presentera det första numret jag ansvarat för med titeln "Kampen om Kvarngärdet". Tidningen delas just nu ut i området. Nedan kan du läsa en av mina artiklar i tidningen som handlar om ett bostadsmöte för de boende på min gård och ger stora delar av den politiska bakgrunden till denna viktiga strid.

Kamplystna hyresgäster på gård fyra
När hyresgästerna träffades för att diskutera renoveringen av gård fyra var budskapet tydligt - en renovering är angelägen men prislappen är fullständigt orimlig. De boende var överens om att hålla ihop eftersom enighet ger styrka.

Diskussionerna om renoveringen av Kvarngärdet har nått ett nytt skede. Från att ha förhandlat om hela området och inte kommit överens, har man nu börjat diskutera gård för gård. Gård fyra är först ut. Södra Kvarnbladet var där när de boende diskuterade läget.

Onsdagen den 19 april hade Hyresgästföreningen kallat till bostadsmöte på gård fyra, och ett tjugotal boende samlades för att diskutera de förhandlingar som pågår om renoveringen av lägenheterna. Torbjörn Sjöberg, ordförande för Hyresgästföreningens lilla förhandlingsdelegation, berättade att han suttit i diskussioner och förhandlingar med Uppsalahem sedan sommaren 2005.

- Uppsalahems utgångsbud var 1 150 kr per kvadratmeter och år eller ungefär 5 750 kr per månad för en tvåa på 60 kvadrat. Det är en höjning med 39 procent från dagens hyra på 827 kr/kvm, sade Torbjörn Sjöberg.

Hyresgästföreningens förhandlare konstaterade att Kvarngärdet är i stort behov av en renovering, men att prislappen var orimlig. Deras motbud var att acceptera en höjning med 100 kr/kvm eller en hyreshöjning med omkring 500 kr i månaden för de flesta hyresgäster på området. I slutet av förhandlingarna var Uppsalahems bud 1 110 kr/kvm eller 1 415 kr i månaden för en tvåa på 60 kvadratmeter.

För Hyresgästföreningen i Uppsala är utvecklingen på Kvarngärdet en viktig fråga. Ungefär 3 000 hyreslägenheter i de östra stadsdelarna står i begrepp att börja renoveras, och de privata hyresvärdarna ser med stort intresse på vad som sker. De östra stadsdelarna har snabbt blivit mer populära, inte minst genom den överhettade bostadsmarknaden i Stockholm som gör att pendlare söker sig hit med nära till tåget. Bostadsrätterna har snabbt blivit dyrare på Fålhagen och blir det stora hyreshöjningar på Kvarngärdet finns en stor risk att prisökningarna sprider sig ytterligare. Då får vi en stor social omvandling av östra Uppsala. Vart ska de som inte har höga inkomster ta vägen då? Men hyresgästerna står inte rättslösa.

- För att Uppsalahem ska kunna göra den yttre renoveringen måste över 50 procent ge sitt medgivande, sade Torbjörn Sjöberg och hänvisade till Uppsalahems egna uppgifter. Och för att de ska komma in i lägenheten måste varje hyresgäst ge ett individuellt medgivande.

Om man inte ger sitt medgivande går frågan till hyresnämnden, där Hyresgästföreningen bistår med juridisk hjälp för alla som är medlemmar. Nämnden prövar vad som är en rimlig hyra. Erfarenheter från tidigare renoveringar visar att det är lättare att få igenom en bra uppgörelse i hyresnämnden om man är en stor grupp hyresgäster och inte bara några få. Därför är det viktigt att hålla ihop.

Problemet är politiskt, enligt Torbjörn Sjöberg. Skattereformen 1990 innebar att man tog bort hyresbolagens möjligheter att fondera pengar och att bostadssektorn blev en gödkalv för staten. Uppsalahems vinst och försäljningen av delar av beståndet på 90-talet innebär att kommunen tagit ut tusentals miljoner kronor från Uppsalahem sedan det bildades. Först med stopplagens införande 2002 blev det slut på möjligheterna att brandskatta Uppsalahem, men Uppsalahem ska fortfarande gå med en vinst som används till att finansiera nyproduktion. Att renovera de befintliga lägenheterna ingår inte i Uppsalahems affärsidé!

- Det är ju litegrann som att bo i bostadsrätt det här, att vi blir tvungna att betala mer för att de ska göra underhåll. Med skillnaden såklart att vi inte får något för det när vi flyttar, sade en av de samlade hyresgästerna.

Sedan Hyresgästföreningens förhandlare beskrivit läget och hyresgästerna ställt sina frågor övergick diskussionen till vad vi ska göra nu. Deltagarna på mötet var överens om att hyran är alldeles för hög - flera kan inte bo kvar om hyran hamnar på den nivån. Och deltagarna var överens om ett löfte till varandra - vi skriver inte på några medgivanden förrän vi satt oss ner igen och är överens.

I skrivande stund är förhandlingarna fortfarande inte avklarade, men de allra flesta hyresgästerna på gård fyra har skrivit på namnlistor där de protesterar mot Uppsalahems hyresförslag efter renovering. Kampen om Kvarngärdet har bara börjat.

1 kommentar:

Anonym sa...

Intressant läsning!
//granne på kapellgärdet