tisdag, december 12, 2006

Stöd Ordfront!

Svensk Bokhandel skriver om Ordfronts ekonomiska bekymmer. Ordfront förlag ska nu genomgå företagsrekonstruktion. Med en lyckad rekonstruktion finns förutsättningar för en positiv utveckling av verksamheterna. Medlemsantalet har stabiliserats på 15-16 000 personer. Flera böcker har haft stora försäljningsframgångar och fått bra recensioner och god medieuppmärksamhet.

Ordfront är alldeles för viktigt för att tillåtas försvinna. Inte minst idag, med ökande mediekoncentration och i den rådande politiska situationen och den säkerligen tillspetsade samhällsdebatten är det av avgörande vikt att Ordfront finns kvar.

Håll utkik på Ordfronts hemsida för mer information om läget och hur du kan bidra till att stödja Ordfront. Är du inte medlem, gå med i dag och stöd en verksamhet som är för viktig för att gå under.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Peter! Jag lovade dig att jag skulle skriva något här och jag tänkte faktiskt passa på att vara lite provocerande:

Det kanske är så enkelt att tillräckligt många inte tycker att Ordfront är intressant?

Peter Gustavsson sa...

Nja, vi är ju 15-16 000 medlemmar. Men det finns inga stora kommersiella intressen i bakgrunden som tycker det är intressant, annonsintäkterna är oerhört blygsamma och så vidare. Ordfront får inte heller några offentliga bidrag förutom för enstaka titlar i bokutgivningen, och drivs till skillnad från exempelvis Timbro strikt marknadsekonomiskt.

Utvecklingen de kommande månaderna får väl visa hur pass intressant folk tycker att det är att behålla en av de få alternativa rösterna i media-Sverige.

Kerstin sa...

Ordfront är helt enkelt den mest intressanta kulturtidskriften idag. Mer idag än för 30 år sedan eftersom som dagens media är bedövande borgerliga och samstämmiga.

Den där valfriheten och mångfalden som vi skulle få se bara allting privatiserades har vi inte sett något av. Tvärtom har likriktningen inom media bara ökat sedan 70-talet, då vi hade betydligt mer av variation i media, på den tiden vi hade statligt ägda Pressbyrån, som var skyldig att tillhandahålla alla tidskrifter. Sedan Pressbyrån privatiserades har urvalet tidskrifter i kiosker etc. snävats in ofatnligt. Nu är det bara de kommersiellt mest lönsamma tidskrifterna som distribueras till en större publik varför de andra kvävs och likriktningen tilltar.

Så jag håller med Peter: Blir medlem i Ordfront om du inte redan är det. Stöd en av de få röster i mediavärlden som inte är en ren trutförlängare åt den ekonomiska eliten.

Tidskriften är mer än väl värd sina pengar.

Tobias Persson sa...

Hej Kamrat!
Nu måste jag tyvärr få säga:

Jag var medlem i och prenumererade på Ordfront, men sade upp den i samband med debatten om Johnstone och Balkankrigen, hyllningarna av Chomsky och Moore (som förstås är hjältar, men personkult inom rimliga gränser, tack) och den enkelspåriga debatten (om polisens ageranden) under EU-kravallerna.

Jag har visserligen inte prenumererat på eller läst Ordfront på ett tag, men ansåg den vara frasradikal och förutsägbar. Gick över till Arena, som var klart mycket bättre. Sade upp den också för en tid sedan, men av brist på tid och pengar.

Om det nu är så att förlaget har hållt resten av Ordfront flytande, så satsa på att rädda det och låt resten gå i graven. Förlaget är en viktig motkraft mot nyliberalismen och har gett ut många viktiga böcker, som annars inte hade fått en chans.

Hoppas du mår bra annars!
Kärlek och socialism!
Kämpa på i Uppsala och låt oss hoppas att staden snart åter ligger i Hartwigs händer ;-)

Kamratligen Tobias

Peter Gustavsson sa...

Hej Tobias!

Ser ut som att du inte läst Ordfront på ett tag. Sedan två år tillbaka har Ordfront en ny redaktion som är allt annat än frasradikal och förutsägbar. Bland annat sitter jag i redaktionsrådet och skriver artiklar i tidningen då och då.

Sedan är det en fullständig missuppfattning att förlaget håller resten flytande. Sanningen är att Ordfront går ungefär jämt upp i år, men har gamla släpande skulder som tynger ner ekonomin. Kan man bara få rätsida på det genom att rekonstruera företaget kan Ordfront gå en blomstrande framtid till mötes.

Om du tycker att Ordfront är viktigt - och det tycker du ju eftersom du tycker böckerna är viktiga - teckna ett medlemskap och ge ditt stöd. Det behövs. Utan alternativen blev Sverige tystare.

Anonym sa...

PÅminner om utmaningen.