måndag, december 11, 2006

Nejsägar-alliansen

Efter att debatten efter det förra mötet i Uppsala kommunfullmäktige under ett par veckor handlat om former - högern har anklagat oss rödgröna för "okynnesvoteringar" medan vi beskrivit dem som "fotbollshuliganer" - så kommer nu en granskning av det politiska innehållet i de många voteringarna. Detta är några av de saker de borgerliga partierna röstade nej till på förra fullmäktige:

- Andelen ekologiska livsmedel inom kommunens verksamheter ska öka till 25 procent vid utgången av 2010.
- Alla hyresvärdar ska ta ett bostadssocialt ansvar.
- Fler allmänna tankställen med icke-fossila bränslen ska inrättas.
- Gottsundas attraktiva värden ska utvecklas. Gottsunda ska precis som övriga stadsdelar präglas av trygghet, delaktighet och inflytande för alla som bor och verkar i området.
- Äldre invandrares behov av vård och omsorg ska särskilt uppmärksammas.
- Undervisning och aktiviteter relaterade till undervisning ska vara avgiftsfria i såväl grundskola som gymnasieskola.
- Andelen hyresrätter ska öka i kommunen.

Cecilia Forss (m) ger sina motiveringar här. Mer om UNT:s granskning hittar du här.

Inga kommentarer: