söndag, december 10, 2006

I opposition i kulturnämnden

I morgon utses den nya kulturnämnden av kommunfullmäktige och jag är föreslagen av socialdemokraterna som vice ordförande i nämnden. Mina s-kolleger i nämnden blir sannolikt, som ordinarie ledamöter Beatriz Hedvåg och Bo-Östen Svensson och som ersättare Enn Kokk och Charlotte Baltzer. Miljöpartiet föreslår Sven G Hultman som ordinarie ledamot och han ersätts av vänsterpartisten Ulla-Stina Claesson. De borgerliga partierna föreslår Jan-Erik Wikström (fp) som ordförande.

Socialdemokraterna lägger 1,9 miljoner mer på kulturen än de borgerliga partierna i Uppsala i 2007 års budget. Vi vill lägga 500 000 kronor för att klara fördyringen av upprustningen av Biologiska muséet - angeläget då vi nästa år har ett stort Linnéjubileum bär den store botanikern hyllas. Ytterligare 500 000 kronor går till bidrag för kulturprojekt kring integration och hbt-frågor - kulturen är viktig när det gäller att skapa ett jämlikt samhälle där allas rättigheter respekteras. Därutöver accepterar vi inte den borgerliga osthyvelsmodellen - för att klara sina skattesänkningar tvingar högerpartierna fram nedskärningar genom att de inte räknar upp anslagen till olika verksamheter med de faktiska pris- och löneökningarna.

Enn Kokk berättar om en lustig incident från förra mötet i kulturnämnden. Det är förståeligt att borgerliga kulturvänner gärna skulle se att s, v och mp:s budget gick igenom i stället för sin egen...

Inga kommentarer: