måndag, november 27, 2006

Rödgrön s-politik verklighet i Uppsala

Jag gick mäkta stolt från mitt första "riktiga" kommunfullmäktigemöte i kväll. Socialdemokraterna höll fanan högt och drev en tydlig radikal linje hela mötet igenom. Mötet fortsätter i morgon kväll och då beslutar vi också om budgeten som omfattar hisnande 7,5 miljarder kronor.

De stora konfliktfrågorna mellan oss socialdemokrater och borgerligheten var miljöpolitiken, privatiseringarna och resurserna till offentlig sektor. Vi vill satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafikanter - de vill öppna fler gator för bilismen. Vi vill behålla verksamheterna i offentlig regi - de vill införa en utmanarrätt som auktionerar ut verksamheterna till lägstbjudande. Vi vill värna om förskolan, äldreomsorgen, kulturen och annat - de vill sänka skatten.

Jag stormtrivdes på mötet, trots viss frustation över att vara nionde ersättare och inte få gå upp i talarstolen och ta strid om hyresrätten, privatiseringarna och kulturpolitiken. Med den här skarpa oppositionen mot det borgerliga systemskiftet, kombinerad med en annan dialog med medborgarna och en återuppbyggnad av folkrörelsen, kan vi ta hem nästa val också här i Uppsala. Det är jag helt övertygad om.

Inga kommentarer: