torsdag, november 02, 2006

Alla ska med och välja partiordförande

Eftersom jag blivit uppmanad att sprida detta till så många som möjligt så gör jag det. Det är information från ordföranden i socialdemokraternas valberedning Lena Hjelm-Wallén. Jag har ändrat fetningarna i texten. Observera att nomineringar ska in till partidistrikten tidigare än 11 december, i Uppsala är sista datum 8 december:

Partistyrelsen har beslutat kalla till extrakongress den 17-18 mars 2007. Förtroenderådet har valt en valberedning som har att bereda följande val:

· Partiordförande

· Eventuellt fyllnadsval till verkställande utskottet

· Fyllnadsval till partistyrelsen

· Val av ordförande i programkommissionen

Val av partiordförande

Valberedningen inbjuder alla partimedlemmar och anslutna partiorganisationer att komma med synpunkter på det nya ledarskapet och föreslå lämpliga personer som partiordförande. Vi önskar en bred diskussion, så förslagsställare kan föreslå en eller flera personer. Ansvaret för att formellt tillfråga de föreslagna personerna åvilar valberedningen och detta görs i förekommande fall i ett senare skede.

Valberedningen uppmanar partidistrikten att hålla samman denna process i respektive distrikt. Partidistrikten beslutar själva formerna för detta och vid vilken tidpunkt förslagen ska vara distriktet till handa.

Senast måndagen den 11 december önskar valberedningen få partidistriktens sammanställningar över inkomna förslag.

Valberedningen kommer därefter att diskutera med partidistriktens ordföranden och sedan sker den formella nomineringsprocessen där det är partidistrikten som har nomineringsrätt.

Övriga val på extrakongressen

Valberedningen återkommer senare med information om vad som gäller beträffande nomineringar till övriga val som ska förrättas av extrakongressen.

9 kommentarer:

fredrik sa...

Vart skickar man förslagen? Nu när det verkar som att Carin Jämtin finns med på banan igen.

Peter Gustavsson sa...

Är hon med på banan igen? Enligt vem?

Peter Gustavsson sa...

Apropå addressaten: Man skickar till sitt partidistrikt, i ditt fall gissar jag till Tomas Rudin på Stockholms arbetarekommun.

Annars kan man skicka till ola.nilsson@sap.se så skickar han tillbaka mailet till ditt partidistrikt, vad jag förstår av den information jag fått.

fredrik sa...

Hon har ju kvar sin riksdagsplats om man ska tro tidningarna. Är hon riksdagsledamot, oppositionsledare i Stockholms stadshus och fd minister med brett stöd i partiet är hon på banan igen.

Enligt uppgift så kommer s-föreningar i Stockholm AK att ha nomineringsrätt. Formerna bestäms på måndag. Jag har redan informerat en av mina föreningar att jag vill se Carin Jämtin som partiordförande och Luciano Astudillo som ordförande i programkommissionen.

Ali Esbati sa...

Fan, jag som tyckte det kändes så bra att få ha Göran Persson som programkommissionsordförandekollega. :-)

fredrik sa...

Ali: Förekommer det något utbyte? Brukar du och Tomas Östros träffas över en lunch då och då för att diskutera portalparagrafer?

Elin sa...

För oss som hör till Uppsala län ska förslagen vara partidistriktet tillhanda senast den 8 december.

Anonym sa...

Jag kommer åter att gå med i det socialdemokratiska arbetarpartiet om Carin Jämtin väljs till partiordförande.Jag gick ur när Persson slutade lyssna på och förnedrade oss gråsossar för att vi röstade nej till euron!
Vilken jävla buffel egentligen!

Anonym sa...

Åt h-e med alla patriarkala högersossar!
Överallt sticker ni fram era fula mansgrisiga trynen i bloggar och insändare.
Nej, som socialt demokratisk gråsosse, inte bara vill, utan skall vi ha en kvinnlig partiordförande. En man på den posten kommer ofelbart att åter igen suga upp dessa patriarkala, avreglerande högersossar och så är vi där igen!
En kvinna i toppen skulle av sig självt rensa bort denna dynga!
Och den självklara kandidaten för detta är Carin Jämtin. Har själv hört henne prata med den rätta socialt demokratiska patosen och andan, utan stolpar och papper, på en välgörenhetsgala i Uppsala Universitet. Fast hon hade bråttom till ett flyg på Arlanda för vidare färd till något biståndsärende i Mellanöstern lät hon trygg och utan stressymtom! Hon är dessutom den enda ministern i Perssons regering som vågat kritisera Israels brott mot de mänskliga rättigheterna, deras massförstörelsekrig och ockupation!
Så ni högersossar, antingen kan ni gå över till alliansen direkt eller så få ni bilda ett eget parti.
Vårt socialt demokratiska socialdemokratisk partis röda fana skall ni inte längre få använda som dörrmatta för att släpa i den avreglerande, nyliberala smutsen.

Bengt Nilsson, röd gråsosse, Uppsala