onsdag, november 21, 2007

Stoppa Ärna flygplats!

Gårdagskvällens beslut är nu officiellt - socialdemokraternas fullmäktigegrupp i Uppsala säger nej till civilflyg på Ärna flygplats.

Argumenten för detta är många och starka. Vi har en internationell storflygplats tjugo minuter bort med tåg - det verkar minst sagt märkligt att vi skulle behöva en flygplats till. Flygets stora expansionsperiod ser också ut att närma sig ett slut. Inrikesflyget minskar redan till följd av att tåget stärkt sin ställning, medan den exempellösa expansionen av utrikesflyget inte lär pågå länge till med tanke på de växande kraven på att beskatta flygbränslet (som idag är obeskattat till skillnad från alla andra bränsleslag) och/eller föra in flyget i systemet med utsläppsrätter. I detta läge är det oerhört viktigt att slå vakt om Arlandas ställning så det inte blir en matarflygplats till Kastrup.

Att idag 2007 lägga en flygplats i direkt anslutning till en stor stad verkar också helt huvudlöst. De som skulle drabbas av kraftigt buller i stort sett hela dygnet vardag som helg räknas i tusental, och Ärna ligger alldeles intill Fyrisån som är Uppsalas huvudsakliga vattentäkt. En utbyggnad av flygplatsen skulle lägga allvarliga hinder för en expansion av staden i nordlig, nordvästlig eller nordöstlig riktning. Följetongen Bromma visar också att det är svårt att bli av med flygplatserna när de väl finns där. Idag har vi Arlanda nära men inte påfrestande nära - låt det vara så.

Fullmäktigegruppens beslut var tidigare att avvakta miljökonsekvensbeskrivningen innan vårt ställningstagande. Men den nuvarande ansökan innehåller helt andra flygtider är de tidigare redovisade - tidigare skulle man inte flyga kvällar och helger men det är borta nu. Men den viktigaste grunden till att den tidigare försiktiga hållningen nu ersatts av ett starkt motstånd är de larmrapporter vi nu får dagligen om allvaret i klimatsituationen.

Kommunfullmäktige kommer på måndag att behandla ett klimatprogram, där de borgerliga partierna själva skriver att de vill minska koldioxidutsläppen i kommunens geografiska område med 30 procent (våra krav är ännu hårdare). Hur detta går att förena med en ny flygplats är mycket oklart. Jag tror inte heller att det är förenligt med det planerade nya köpcentrumet i Fullerö, men det är en annan fråga...

2 kommentarer:

Enn Kokk sa...

Jag har hela tiden tyckt att det av milkjöskäl vore fullkomligt vettlöst att lägga en civil flygplats på Ärna - särskilt som det är så kort väg till Arlanda och man kan åka tåg dit.

Det naturliga vore i stället att låta bostadsbebyggelsen i Bärby hage expandera norrut.

Klas Corbelius sa...

bra beslut av s-gruppen! lycka till i det fortsatta arbetet med att välja klimatet istället för en flygplats som inte behövs.