lördag, november 10, 2007

Ett politiskt parti - inte en reklambyrå

När Mona Sahlin öppnade socialdemokraternas förtroenderåd försökte hon balansera på slak lina. Hon försökte säga till de närvarande partimedlemmarna att rådslagen inte är ett spel för gallerierna samtidigt som hon försökte få dem att ge henne ett mandat för att göra upp med regeringen om tidigare betyg. Svårt konststycke.

Mona Sahlin sade att socialdemokraterna är ett politiskt parti och inte en reklambyrå. Vi är ett folkrörelseparti som rör sig. Vi lyssnar, hör och gör. Rådslagen är ingen skenmanöver, ingen låtsasdemokrati.

Samtidigt vill Mona Sahlin kunna visa upp en tydlig omprövning på ett område där partiet tappat både problemformuleringsprivilegiet och de tydliga politiska visionerna. Hon vill desarmera skolpolitiken som borgerlig plusfråga genom att göra upp med regeringen om betyg och nationella prov. Därför ber hon förtroenderådet om ett tydligt uppdrag att göra upp med regeringen om tidigare betyg och nationella prov - inte för Jan Björklunds skull utan för ungarnas skull. Skoldebatten ska fortsätta inför kongressen 2009, och när betygen och de nationella proven är undanstökade genom en blocköverskridande uppgörelse kan socialdemokraterna stiga fram som ett starkt skolparti med många tydliga och konkreta förslag. Inte en helt dum tanke.

Mona Sahlin säger att betyg och nationella prov inte är de centrala frågorna i skolpolitiken och att vi får inte fastna där. Det är helt rätt. Samtidigt sätter Sahlin betyg och prov i fokus genom att begära att få förtroenderådets mandat att förhandla om betyg i lägre årskurser. Det finns en risk att de mycket bra och konstruktiva debatter som förs i partiet om skolan som redskap för jämlikhet återigen inte avspeglas av medier som jagar enkla rubriker och motsättningar.

När debatten sedan satte igång påpekade Roger Mogert, borgarråd i Stockholm, att "Hallands floder är inte längre nyckeln till framgång" och begärde att vi inte ska föra debatten på Jan Björklunds villkor och inte fastna i mätbar kunskap. Peter Persson, oppositionsråd i Jönköping, menade att vi måste hålla två tankar levande samtidigt - kunskap och värdegrund är lika viktiga. Han ville även problematisera kring valfrihet - det viktiga är inte bästa skolan för mitt barn utan bästa skolan för alla barn.

Debatten fortsätter.

1 kommentar:

Anonym sa...

Beslutet borde ogiltigförklaras. Sättet frågan sköttes på var under all kritik. Som relativt ny i rörelsen blev jag förvånad över hur lätt partiledningen verkar ta på mötets förmåga att fatta bra beslut.