lördag, november 10, 2007

Ska det vara demokrati så ska det

Jag bloggar på plats på socialdemokraternas förtroenderåd i dag och i morgon - mått tåg till Stockholm går om en liten stund.

Inför förtroenderådet har borgerliga krönikörer hävdat att "Mona Sahlins förändringsmandat inte är särskilt starkt i partiet" då förslaget till skolpolitisk plattform inte kommer att antas av förtroenderådet utan "bara" är utgångspunkt för en vidare diskussion.

Märkligt det där med den borgerliga synen på demokrati. Själv hade jag blivit fly förbannad om plattformen bara hade tagits av förtroenderådet utan att vi fick tillfälle till vidare diskussion. Vi har haft ett - väldigt kort - rådslag där partiets basorganisationer fått säga sitt. Rådslagsgruppen har nu läst vad som kommit in och satt ihop ett förslag. Om det ska vara demokrati på riktigt är det självklart att partiorganisationen ska kunna diskutera plattformen på allvar - diskussionen ska inte dödas i förtid genom att förtroenderådet fattar ett förhastat beslut. Ska det vara demokrati så ska det.

Följ bloggen lördag och söndag och läs det senaste från förtroenderådet och framtidsdagarna. Vi ses!

Inga kommentarer: