måndag, juni 18, 2007

Sju av tio sossar vill folkomrösta om EU-grundlag

I dag damp Tiden ner i brevlådan med en artikel av mig och Anna Hedh om att vi måste upp ur EU-skyttegravarna. Samtidigt kommer en ny mätning som visar att sju av tio s-väljare vill folkomrösta om EU:s grundlag.

En stor del av kritiken mot socialdemokratin har handlat om maktfullkomlighet och att vi inte låtit folk komma till tals. Mona Sahlin har tagit denna kritik på allvar och talat om en förnyelse nerifrån och upp.

Förhandlingarna om EU:s nya grundlag pågår nu för fullt, och trots holländarnas och fransmännens nej ser det bara ut att bli kosmetiska förändringar. Fredrik Reinfeldt tycks vara helt med på tåget, trots att han representerar EU:s mest EU-kritiska folk.

Synovate Temo har gjort en mätning på uppdrag av vänsterpartiet som visar att sex av tio vill ha en folkomröstning om denna nya grundlag. Bland s-väljarna är denna uppfattning ännu starkare - sju av tio sossar vill ha en folkomröstning medan endast en av fyra s-väljare är mot en sådan. Se fjärde sidan i undersökningen.

Som framgick vid Tankesmedjans seminarium nyligen är behovet av en vänsterdebatt om EU:s framtid mycket stor. Frågan finns där, även om partiledningen tycker att den är svårhanterad. I min och Annas Tiden-artikel finns vårt förslag till hur vi tycker att vi skulle kunna komma upp ur EU-skyttegravarna och hantera frågan inom socialdemokratin.

1 kommentar:

fredrik sa...

Med risk för att verka lite gnällig så kan det ju vara på sin plats att påpeka att även om det dryga tusental intervjuerna räcker för att få ett statistiskt säkerställt resultat på hela befolkningen så räcker det inte när man bryter ner siffrorna på t ex partisympatier eller facklig tillhörighet.