torsdag, juni 14, 2007

Klassröstandet växer

Det har sagts förr och det tål att upprepas: Den goda nyheten är att vi skulle vinna om det var val i dag. Den dåliga nyheten är att valet var för ett drygt halvår sen.

Som vanligt visar SCB:s partisympatiundersökning vilket extremt tydligt klassamhälle Sverige är. Bland icke facklärda varuproducerande arbetare röstar 70 % på socialdemokraterna medan 79 % av de större företagarna röstar på moderaterna. Och klassröstandet växer.

Explosionen i väljarstöd för socialdemokraterna handlar uteslutande om ett växande stöd i arbetar- och tjänstemannagrupperna. Bland SACO-medlemmar och företagare står vi still, medan vi ökar mycket kraftigt bland samtliga arbetargrupper och bland lägre tjänstemän (gruppen I - inte gruppen II som innehåller arbetsledare och förmän) och tjänstemän på mellannivå. Vi växer överallt, men mest i Stormalmö och östra Mellansverige. Och som vanligt är socialdemokraterna som starkast i 50-talistgenerationen (53,4 % bland personer mellan 50 och 54 år) medan v och mp starkast bland 80-talisterna.

Min korta analys av detta är att det varit jackpot för socialdemokratin att ta benhård strid för den generella välfärden när borgerligheten attackerat socialförsäkringarna. Starkt oppositionsarbete lönar sig. Men vi får inte slå oss till ro - vi måste mota tillbaka de borgerliga hoten mot den svenska modellen!

Inga kommentarer: