lördag, juni 30, 2007

Egenintresse bakom privatiseringar

När de borgerliga partierna införde tvångskonkurrens av de kommunala verksamheterna – så kallad utmanarrätt – beskrev vi socialdemokrater det som att ”Uppsala blir en ideologisk experimentverkstad”. Jag undrar om vi inte hade för höga tankar om våra politiska motståndare då vi trodde att det handlade om ideologi. Att döma av vad som skrivs i UNT:s spalter i dagarna är det lätt att tro att det för flera borgerliga politiker lika mycket handlar om rent ekonomiskt egenintresse.

Inga kommentarer: