måndag, april 23, 2007

Fullmäktigepremiär

Det är bitvis ganska träligt att vara ersättare i fullmäktige. Man sitter mest längst bak i salen och lyssnar på debatten.

I kväll tjänstgjorde jag för första gången. På två-tre timmar som ledamot hann jag med att göra min premiär i talarstolen. Jag angrep kommunalrådet Gustaf von Essen (kd) för att passivt acceptera att staten övervältrar kostnader på kommunen genom sänkningen av a-kassan som kommer öka kommunens utgifter för försörjningsstöd (socialbidrag). Jag lämnade också in en interpellation som väl inte var världshistoriens mest välskrivna men ämnet är angeläget:
Interpellation av Peter Gustavsson (s) om systemskifte inom kulturpolitiken
Alltsedan tillsättandet av Cecilia Stegö Chilò (m) som kulturminister har det varit tydligt att starka grupper inom moderata samlingspartiet vill genomföra ett systemskifte på kulturpolitikens område. Nyligen presenterade en arbetsgrupp inom moderaterna ett nytt kulturpolitiskt program som bland annat öppnar för avgifter på boklån, och här i Uppsala har kommunalrådet Gunnar Hedberg (m) uttalat sitt stöd för privatisering av bibliotek. Kommunalrådet Cecilia Forss (m) har även uttalat sig mycket negativt i medierna om det pågående bygget av Bildnings- och kulturcentrum i Stenhagen.

Lyckligtvis är det folkpartiet och inte moderaterna som har ansvaret för kulturpolitiken i Uppsala kommun, men då moderaterna är största parti påverkar detta rimligen också utformningen av majoritetens politik. Inte minst gäller detta tilldelningen av ekonomiska resurser. Hur arbetar kommunalrådet Karolina Hilding (fp) för att förhindra ett systemskifte inom kulturpolitiken i Uppsala kommun?

Inga kommentarer: