onsdag, april 18, 2007

Byggindustrins snålhet hotar kulturen

Byggnads är ett välorganiserat fackförbund. Nästan alla byggnadsarbetare är fackligt anslutna, och inför varje nytt bygge görs en facklig förhandling där man kommer överens om lönen. Alla i bygglaget får sedan samma lön.

Byggfackets styrka har också gjort att en byggnadsarbetares status i Sverige skiljer sig avsevärt från de flesta andra länder. Medan byggnadsarbetarjobbet på de flesta håll i världen präglas av låga löner och utbytbarhet, har svenska byggnadsarbetare en god kompetens och en för svensk arbetsmarknad unik laganda.

Detta är naturligtvis en nagel i ögat på arbetsgivare som vill pressa löner och arbetsvillkor. När man inte lyckats rå på de välorganiserade byggnadsarbetarna på hemmaplan har man angripit dem genom domstolarna. Nyligen fälldes de granskningsarvoden Byggnads tar ut i enlighet med kollektivavtalet i Europadomstolen, och vi väntar nu på EG-domstolens utslag om Vaxholmskonflikten.

Årets första strejk har nu tagit sin början. Byggnads meddelar att medlarnas lönebud låg under industriavtalets nivå på 3,9 procent och att den arbetstidsförkortning man vill få igenom i en mycket slitsam bransch där mycket få orkar jobba till 65 saknades i medlarbudet. Men man konfliktar också om rätten att förhandla på små byggen, en väldigt viktig fråga för ett fackförbund som inte har några fasta arbetsplatser utan där medlemmarna ständigt rör sig mellan olika byggprojekt som varar olika lång tid.

Uppsala Konsert och Kongress ska invigas den 1 september, men är nu uttaget i strejk liksom p-huset vid resecentrum alldeles intill. Bygget kommer nu stå still fram till dess att det finns ett kollektivavtal. Det gör att Uppsalaborna riskerar gå miste om ett mycket ambitiöst invigningsprogram med allt från kammarmusik och jazz till orientalisk musik och "folkkära artister" som ännu inte tillkännagivits.

Det vore väldigt synd för oss alla om inte huset stod klart till invigningen. Så det är hög tid för byggindustrin att teckna ett avtal som går i linje med de löneökningar man redan fått i andra branscher.

6 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Men har inte byggarbetare redan relativt höga löner? Är det då rimligt att denna manligt dominerade arbetsgrupp får dra ifrån kvinnor i löneutvecklingen ytterligare?

För 3,9% på 25.000 är ju mer än 3,9 % på 17.000, eller?

Peter Gustavsson sa...

Du har helt rätt, och det är precis därför Handels nu tecknade ett avtal som ger betydligt mer än industriavtalet i kronor och ören. Men det är inte ett argument för att inte byggnadsarbetarna också ska få en rimlig lönehöjning.

Anonym sa...

Missa inte presseminariet om arbetslinjen imorgon. Se LO:s hemsida Press/händelser

Hasse Elektriker sa...

Det är inte bara Byggnads som är under attack när det gäller lönebildningen, även våran motpart inom elbranshen EIO vill förskjuta förhandlingsordningen och flytta mer makt till arbetsgivaren.

Daniel sa...

Jag tycker att Byggnads löner är problematiskt. Problemet är egentligen inte deras akutella lönekrav, utan snarare att alla andra fått så mycket mindre. Till exempel lade sig IF-Metall på en mycket låg nivå. Jag är oroad över fackföreningsrörelserna samordning och vilja till gemensam kamp, eller, om man så vill, arbete.

Peter Gustavsson sa...

Jag är inte orolig. Byggnads lönekrav är mycket rimligt och arbetsgivarna är snåla. Ut på barrikaderna!