torsdag, januari 11, 2007

Slut för inkvotering av män?

Jag ser med glädje att förslagsställarna för Laboremus nya jämställdhetsplan vågat ta ett viktigt steg - att sluta kvotera in män i jämställdhetens namn. Anna Ardin och Joel Malmqvist har redan skrivit om det.

Problemet blev uppenbart för mig när vi kvoterade in män på riksdagslistan under hösten 2005. En 50-50-kvotering riskerar hindra kvinnor när kvinnorna är fler än männen, och då motverkar kvoteringen sitt syfte. I stället bör formuleringen vara att det ska vara minst 50 procent kvinnor. När männen fortfarande dominerar i samhället i stort måste vi kunna tillåta att kvinnorna är i majoritet på de ställen där det är "överskott" på kompetenta kvinnor.

På Laboremus förra årsmöte kunde vi inte komma till något beslut i frågan, men jag föreslog något som tycks likna det förslag som nu läggs här på bloggen. Jag hoppas att detta nu är första steget till att också partiet i Uppsala kan börja hantera listorna annorlunda inför nästa val.

Inga kommentarer: