torsdag, juli 30, 2009

Privatiseringsdebatten inför S-kongressen igång

Denna text skrevs för bokbloggen Sälj hela skiten:

Debatten om privatiseringarna inför höstens socialdemokratiska partikongress har inletts. Först ut var socialdemokraternas gruppledare i Stockholms stadshus, oppositionsrådet Carin Jämtin. På DN Debatt den 28 juli argumenterade hon för att stoppa aktieutdelningar i välfärdsverksamheter som finansieras med skattemedel.

Det är lätt att hålla med Jämtins argument att skattepengar ska gå till välfärd, inte till privata vinster. Det verkar rimligt att angripa privatiseringsindustrin där det gör ont - i plånboken. Att arbeta för att få bort vinstdriften ur den privatiserade verksamheten stämmer väl överens med den rågång som socialdemokratin försökte upprätthålla under epoken Palme på 80-talet, då partiet accepterade alternativa driftsformer inom vissa välfärdsområden men motsatte sig privata vinster.

Ska man gå vidare med ett sådant här förslag är det dock väldigt viktigt att täppa till alla möjligheter till kryphål genom att plocka ut vinsterna på annat sätt än genom ren aktieutdelning. Och all utdelningsbegränsning i världen kan inte göra något åt att ett omfattande kapital byggs upp med skattepengarna som i slutändan inte kommer skattebetalarna till del.

Ett annat problem med Jämtins argumentation är att den stryker privatiseringsförespråkarna medhårs. När man läser artikeln är det lätt att få intrycket att privatiseringarna i huvudsak varit positiva, men att det finns ett problem med att privata aktörer plockar ut vinster. När det i själva verket är så att privatiseringspolitiken misslyckats med att uppfylla sina löften på område efter område. Risken är att det blir svårt att vinna argumentationen för att stoppa vinstuttaget om man inte sätter in det i en helhetsbild av vad privatiseringarna inneburit för det svenska samhället.

Enn Kokk - mångårig huvudsekreterare för Socialdemokraternas programkommission - argumenterar på sin blogg i ett läsvärt inlägg för att Jämtins förslag är ett steg framåt men att partiet bör gå längre i att stärka den gemensamma välfärden.

Den 30 juli besvarades Jämtins inlägg av sex socialdemokratiska skolpolitiker, i huvudsak från Stockholms län. I sin artikel menar de att Socialdemokraterna måste "sluta motarbeta friskolorna" och hävdar att de fristående skolorna inte utgör något hot mot den gemensamma skolan - samtidigt som de medger att de privata skolorna inte har någon skyldighet att ta emot alla elever.

De motsätter sig ett kommunalt veto mot etableringen av fristående skolor och vill öka "rättssäkerheten" för de som vill starta och driva dem. Här stämmer de in i privatiseringarnas höga visa - att företag ska ha rättighet att plocka ut skattemedel och juridiska verktyg till hands för att driva in dessa pengar, oavsett vad de folkvalda tycker om saken.

De sex socialdemokratiska skolpolitikerna föreslår att ge de fristående skolorna en "skyldighet att ta emot elever inom sitt upptagningsområde". Förslaget utvecklas inte vidare, men tanken om att de fristående skolorna skulle ha en skyldighet att ta emot de elever som söker till dem är onekligen intressant.

Artikelns argumentation mot aktieutdelningar i offentligfinansierade skolor förefaller vara medvetet vilseledande. Motiveringen är att detta förslag skulle gynna de stora friskolekoncernerna, när det i själva verket bara är dessa som är intresserade av att plocka ut vinstmedlen ur skolorna. När hade ett kooperativ aktieutdelning senast?

Debatten om privatiseringar i allmänhet och om friskolor i synnerhet lär bli en given följetong inför partikongressen i slutet av oktober.

Andra som bloggat i frågan: Ali Esbati, Enn Kokk, Enn Kokk igen, Knut Lindelöf, Anna Vikström

2 kommentarer:

Anonym sa...

Debatten är onekligen vilseledande.

Anonym sa...

Något klargörande?

http://www.dn.se/opinion/huvudledare/vilse-i-skolan-1.921678