fredag, mars 28, 2008

På drift allt längre åt höger

Någon gång ibland läser man en artikel som man bara måste säga åt alla man träffar att läsa. Och nu har jag gjort det.

Klicka in på GöteborgsPostens hemsida och läs gästprofessorn vid Göteborgs universitet Brian Palmers artikel om hur det progressiva Sverige numera på flera sätt faktiskt är mer konservativt än hans hemland USA. Och om hur våra liv i allmänhet och utbildningssystemet i synnerhet allt mer präglas av ängslan.

Läs!

1 kommentar:

Kerstin sa...

Tack för länken. Det var en bra artikel.

Det är det jag alltid har sagt, Sverige är inte landet "LAGOM" utan landet "EXTREM". Går det i en riktning, så går det snabbare och längre än något annat land - för här ska det det som görs göras rejält och mycket grundligt, kosta vad det kosta vill. Har man bestämt att vägen ska gå ut mot havet, så går man rakt fram tills man drunknar.