söndag, april 13, 2008

(S)kåne visar vägen mot EU-valsegern

I går beslutade socialdemokraternas största partidistrikt, Skåne, att säga ja till det nya EU-fördraget men vill att Sverige väntar med ratificeringen till dess att kollektivavtalen kan garanteras. Uttalandet är ett tungt slag mot partiledningens försök att tysta ner och gömma frågan - ett arbete som tycks ta stor del av Wanja Lundby-Wedins tid och kraft för närvarande.

Skånedistriktets uttalande är bara det senaste i en lång rad uttalanden och artiklar som visar på hur stämningen inom arbetarrörelsen börjar närma sig kokpunkten i frågan om kollektivavtalen och EU. Åtskilliga årsmöten för fackförbund och arbetarekommuner runt om i landet har antagit skarpa uttalanden om Vaxholmsfallet och kopplat det till Lissabonfördraget. Och Byggnads' ordförande Hans Tilly kräver numera att utredningen om konsekvenser och åtgärder med anledning av Vaxholmsdomen ska vara klar "innan riksdagen tar ställning till Lissabonfördraget".

Uttalandet från Skånes partidistrikt gör att partiledningens handlingsutrymme minskar. Mona Sahlin m.fl. kan inte passivt vänta och se, utan tvingas till initiativ i frågan. Jag tror att det rätta för partiet och för det stundande EU-valet är att gå på Skånes partidistrikts linje och villkora socialdemokraternas ja till en ratificering av fördraget med att villkoren dessförinnan klarats ut för kollektivavtalen och konflikträtten. Det är ett bra sätt att stå för en kaxigare EU-politik och att tvinga regeringen att visa korten om kollektivavtalen. Och om inte socialdemokratin agerar på den här punkten lämnar vi fältet fritt för alla andra som säkerligen kommer att ta chansen att vinna socialdemokratiska väljare i nästa års val.

Nu ligger bollen hos Mona Sahlin. Möjligheten finns att sluta leden inför EU-valet och att ta striden mot regeringen i en helt central fråga om den svenska modellen och fackliga rättigheter. Det enda som krävs är att våga vara lite kritisk mot ett högerdominerat EU.

Här är uttalandet från gårdagens partidistriktskongress i Helsingborg:

Skånes socialdemokratiska partidistrikt vill vänta med att ratificera EU-fördraget

Socialdemokratiska partidistriktet i Skåne beslutade på sin distriktskongress i Helsingborg att säga ja till det nya EU-fördraget, men vill att Sverige väntar med att ratificera det till dess att kollektivavtalen kan garanteras. Bakgrunden är de uppmärksammade domarna från EG-domstolen i de s k Vaxholms- och Rüffertmålen, där domstolen gått emot fackföreningsrörelsen när det gäller kollektivavtalens ställning.

- Vi är positiva till fördraget, men det måste stå fullständigt klart att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk mark och att facket ska kunna vidta stridsåtgärder för att hävda dem. Det måste först klaras ut, innan Sverige ratificerar, säger Helene Fritzon, ordförande för socialdemokraterna i Skåne.

- Det är bra att vi nu ställer tydliga krav på den borgerliga regeringen inför en ratificering, säger partistyrelseledamoten Niklas Karlsson från Landskrona, som lade förslaget på kongressen om att avvakta ratificering.

Regeringen har tillsatt en utredning om svenska lagförändringar med anledning av Vaxholmsdomen. Den ska vara färdig senast 15 december 2008.

Socialdemokratiska partidistriktet i Skåne är Sveriges största partidistrikt, med 13 000 medlemmar.

Kongresshandlingar kan laddas ned från Socialdemokraterna i Skånes hemsida: http://www.skane.socialdemokraterna.se/

1 kommentar:

Edvin, SAP och SSU i Malmö sa...

Bra att du tar upp det här. Det hade inte skadat om du citerat eller lagt upp hela pressmeddelandet från SSU Skåne.