tisdag, april 08, 2008

Rösta i årets val!

Valet i Uppsala Studentkår började igår måndag. Valet pågår till den 21 april kl. 20.00.
S-studenter vill höja studiemedlet och sänka hyrorna. Att studenter lever under existensminimum är oacceptabelt! Förbättra skolans datorer och nätkapaciteten. Bärbara datorer till doktorander. För ett jämlikt och rättvist universitet – mot social snedrekrytering och diskriminering. För minst 10 timmar lärarledd tid per vecka, möjlighet till praktik för alla. Mer kurslitteratur på biblioteken.

Om du studerar i Uppsala eller är distansstudent på Uppsala Universitet så kan du rösta med hjälp av ditt kårleg (och tillhörande valkod) på kårvalssidan.

Laboremus har också producerat två valfilmer som du borde kolla in - de finns här och här. Sprid dem gärna!

All information om S-studenter och ett utförligt valprogram återfinns på Laboremus hemsida.

Rösta idag - klicka in här!

Inga kommentarer: