tisdag, januari 15, 2008

S i Lund: Stoppa ratificieringen av Lissabonfördraget

Det pågår för närvarande ett intensivt arbete inom socialdemokratin med att plita klart de texter som ska skickas in till rådslagen senast den 25 januari. Jag kommer under de närmaste dagarna att lägga upp en del texter här på bloggen, men jag tänkte börja med att tipsa om dagens stora nyhet på Europaportalen, att socialdemokraterna i Lund vill stoppa ratificeringen av Lissabonfördraget.

Lunds arbetarekommuns text, som togs enhälligt, lyder som följer:

”Samtidigt som EU kan fungera som en progressiv kraft, ser vi allt fler exempel på motsatsen. Det mest allvarliga av dessa exempel är EG-domstolens beslut i det s k Laval-målet.


Partiet bör kräva att tydliga svenska undantag på strejkrättens område införs i Lissabonfördraget eller att det i fördraget förs in generella skrivningar om fackens rätt att framtvinga kollektivavtal, genom i yttersta hand konfliktmetoder. Dessa rättigheter ska vara överordnade principen om fri rörlighet.


Partiet bör offentligen deklarera att man inte tänker godkänna en ratificering av det nya fördraget, så länge frågan om kollektivavtalens ställning och strejkrätten inte är till fullo utredd och garanterad för svenskt vidkommande."


Jag vill också tipsa om helgens lilla debatt mellan mig och Uppsala Airs VD Mattias Sjölund på den senares blogg. Fortsättning följer.

6 kommentarer:

Daniel sa...

Önskar du inte, Peter, att du vore medlem i världens bästa arbetarekommun - Lund? :)

Peter Gustavsson sa...

Ni gör i alla fall ert bästa för att att få mig att önska det...

Bo Widegren sa...

Skall vi sälja ut vår svenska kollektivavtalsrätt?

Skrivet: 15 januari kl. 00:20 på blogg.passagen.se/bwlogg-mediaosamhalle

Med anledning av socialdemokratiska partiets rådslag rådslag om jobben, jobb@sap.se , har jag skickat in detta:

Före anslutningen till EU hade partiet som oavvisligt krav att svenska kollektivavtal skulle gälla för allt arbete som utförs i Sverige även vid utländska entreprenader och från entreprenadens första dag, samt att Lex Britannia skulle bibehållas.

Jag anser detta fortfarande bör vara ett viktigt grundelement för för partiets inställning för Sveriges medlemsskap i EU.

Det har sagts att det räcker med en förändring i utstationeringsdirektivet. Men det är knappast tillräckligt, såvida man inte allmängiltigförklarar kollektivavtalen. Det är dock inte önskvärt ur fackföreningsperspektiv. För att vara säker på att den svenska arbetsmarknadsmodellen inte hotas av EU, måste därför förändringar göras i fördraget.

Därför måste partiet uttala att Lissabonfördraget inte bör ratificeras i sin nuvarande form. Skälet är att det idag råder osäkerhet i frågan om huruvida det svenska systemet med kollektivavtal är förenligt med EG-rätten. EG-domstolens besked i det s k Lavalmålet i december innebär att den fria rörligheten inom EU överordnas den i Sverige grundlagsfästa strejkrätten. I praktiken innebär detta att utländska arbetskraft diskrimineras lönemässigt och vad avser andra arbetsvillkor på svenska arbetsmarknad. Detta kan inte tolereras.

Därför anser jag att Sverige måste få undantag inskrivna i Lissabonfördraget eller att fördragstexten ändras beträffande kollektivavtalen och strejkrätten. I annat fall bör partiet inte godkänna fördraget.

På min blogg finns en mer grundläggande motivering

Heja Lund!
Mvh
Bo Widegren

Anonym sa...

Skall vi sälja ut vår svenska kollektivavtalsrätt?

Vi röstade om saken i november 1994 och svaret blev med knapp majoritet: ja.

Jag förstår faktiskt inte varför alla låtsas vara så förvånade nu...

Klas Corbelius sa...

Här i Norrköping leder Göran Färm arbetet med EU-frågorna så räkna inte med något vettigt när det gäller akommunens svar... även om Peter Kennerfalk som också är härifrån sagt att en negativ dom i Vaxholmsfallet borde få facket att ifrågasätta EU.

Edvin i Malmö sa...

nu får du skriva lite mer. Det är kul att SAP i Lund gör bra saker. Men det finns kanske annat upplyftande att skriva om också.