torsdag, januari 24, 2008

Mindre nervös jobbpolitik - oavsett vem som är skuggminister

Aftonbladet rapporterar att Pär Nuder är på väg ut som skuggfinansminister. Oavsett sanningshalten i dessa läckor så krävs en rejäl diskussion om den ekonomiska politiken. S-studenters ordförande - och sidoorganisationernas jobbrådslags sammankallande - Kajsa Borgnäs utmanar i dagens UNT det jobbrådslag som hon beskriver som "nervöst" och som hon menar riskerar "falla till föga för den borgerliga verklighetsbeskrivningen" där arbetslöshet i första hand handlar om den enskildes moral snarare än om ett samhälleligt ansvar för att det skapas moderna och bra jobb.

Vi förde samma diskussion när jobbrådslaget diskuterades av Uppsala arbetarekommuns styrelse, och vårt medskick till vårt svar på rådslagets frågeställningar är som följer:

"I styrelsens behandling av denna rådslagsremiss efterlystes en diskussion om den allmänna ekonomiska politiken och den offentliga sektorns roll för tillskapandet av nya jobb. Styrelsen menar att den ekonomiska politik som fördes av den socialdemokratiska regeringen under 2005-06 haft en mycket stor betydelse för den sysselsättningsuppgång vi sett under de senaste två åren. Det är också alldeles uppenbart att offentliga investeringar i klimatomställning och i förbättringar inom skolan, vården och omsorgen leder till fler arbetstillfällen och ett bättre samhälle i stort. Därför får dessa grundläggande frågor inte "tappas bort" i den kommande rådslagsdiskussionen om jobben."

De flesta har nu skickat in sina rådslagssvar och det ska bli spännande att ta del av dem. Många har under diskussionerna invänt över att frågorna tenderar att styra diskussionen. Exempelvis diskuterar jobbrådslaget inte alls de frågor som just nu är på tapeten överallt mot bakgrund av den finansiella oron kring stimulanspolitik, räntor och så vidare. Detta måste ses som en stor svaghet om man verkligen vill diskutera inte bara utbudet av arbetskraft utan också efterfrågan av densamma.

Jag har lagt upp ett par rådslagssvar för dem som vill läsa. Dels är det Handelsanställdas förbundskontors s-förening, som inte har någon egen hemsida och som därför gett mig den stora äran att få lägga upp deras väl genomarbetade texter på nätet. Läs och begrunda - klicka in på jobbrådslaget och välfärdsrådslaget. Du kan också läsa Kvarngärdets s-förenings svar på jobbrådslaget och det internationella rådslaget. Trevlig läsning!

3 kommentarer:

Kerstin sa...

Ledsen, men jag hyser inte något gott hopp om rådslag inom socialdemokratin.

Var med på den tiden man gick ut med ett sådant om kärnkraften, och fick ett rungande NEJ av medlemmarna, som sedan kördes över så det skrattade om det av partiledningen.

Kerstin sa...

PS: Men jag hoppas på dig Peter, som en "coming man" inom socildemokratin :-).

Havsglimten sa...

Fler måste avgå om S ska bli trovärdigt igen...men...det var en bra början.