torsdag, maj 31, 2007

Starta ett bibliotek i Gränby Centrum!

Denna motion lades i Uppsala kommunfullmäktige i tisdags:

Mycket folk är i rörelse i Gränby Centrum. Ett bibliotek och informationscentrum som fokuserar på barn- och skönlitteratur samt på dataplatser skulle kunna öppna dörren till läsandet för nya besökare. Det är också värdefullt att skapa plats för kultur och medborgerliga samtal som ett komplement till den kommersiella verksamheten i Gränby Centrum.

Biblioteken är en central del av välfärdssamhället. Grundidén är lika enkel som genial – med gemensamma resurser ser vi till att kunskap och kultur blir tillgängliga för alla. Biblioteken garanterar fri tillgång till information, stödjer såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer, verkar för läskunnighet och stimulerar kulturell mångfald och kontakter mellan kulturer.

I dagens kunskaps- och informationssamhälle är biblioteken mer centrala än någonsin som en förutsättning för livslångt lärande, en levande demokrati, yttrandefrihet och kulturell utveckling. Biblioteken är en infrastruktur för kunskap och därmed en grundbult för en god ekonomisk utveckling. Och i en värld som står på katastrofens rand kan biblioteken vara viktiga förmedlare av den kunskap som krävs för att ställa om samhället till ekologisk hållbarhet.

Biblioteken har ett mycket starkt stöd hos befolkningen. Enligt en nyligen genomförd opinionsundersökning vill 93 procent av Sveriges befolkning att biblioteken ska tillföras oförändrade eller större resurser än idag.

För att fortsätta bidra till samhällsutvecklingen måste dock biblioteken fortsätta utvecklas. Under de senaste fem åren har antalet besökare i biblioteken och antalet boklån sjunkit. Detta har flera olika förklaringar, men om utvecklingen fortsätter neråt finns det skäl för oro.

Tillgänglighet och närhet till bibliotek är viktig för att få fler att upptäcka de möjligheter ett bibliotek kan erbjuda. Vår stad växer och förändras, och det finns alla skäl att då också placera bibliotek där människor är. Det Bildnings- och Kulturcentrum i Stenhagen som beslutades under den rödgröna majoriteten är nu under uppförande och kommer att bidra till utvecklingen i stadsdelen men även ge möjlighet för dem som besöker köpcentrumet i Stenhagen att låna en bok eller sitta ned en stund i ett bibliotek. Vi vill nu ta nästa steg genom inrättandet av ett bibliotek i Gränby centrum.

Gränby centrum är ett stort och växande köpcentrum, med 5,4 miljoner besökare under 2006. I maj 2006 beslutade Byggnadsnämnden om en förändring av detaljplanen som möjliggör en utbyggnad, och företagsledningen planerar nu för att i det närmaste fördubbla butiksytan under de kommande åren. För många kommuninvånare, i och utanför staden, är Gränby centrum det självklara valet när man åker och handlar.

I dag är Gränby centrum enbart ett kommersiellt centrum. Men när detta centrum nu växer ytterligare, blir det allt mer angeläget att där också finns plats för andra aspekter av livet. I takt med att centrumet vuxit från ett litet externt köpcentrum till en mycket stor handelsplats inom stadsbebyggelsen är det nu hög tid att Gränby centrum också blir ett medborgerligt centrum.

Ett bibliotek i Gränby centrum innebär möjlighet för både barn och vuxna att sitta ner en stund och läsa, låna böcker och skivor eller använda en dator där man veckohandlar. Och det skapar möjlighet att arrangera aktiviteter som bokuppläsningar och föredrag i Gränby centrum.

Ett bibliotek i Gränby centrum bör ligga inne i köpcentrumets område och vara tillräckligt stort för att rymma ett stort utbud av i första hand barn- och skönlitteratur. Genom att inrätta åtskilliga dataplatser på biblioteket blir det också ett informationscentrum som ger möjlighet för medborgare att söka information över nätet. Det bör även finnas goda möjligheter att arrangera olika kulturaktiviteter i eller i omedelbar anslutning till biblioteket.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till Kulturnämnden att utreda förutsättningar och former för ett bibliotek i Gränby centrum.

Uppsala 2007-05-28

Peter Gustavsson (s)
Ulla-Stina Claesson (v)
Clara Lönnholm (mp)

2 kommentarer:

Mona Nasser Aldin sa...

Nu går skamm på torra land. Finns det ännu inget bibliotek i Gränby? Bättre sent än aldrig. Lycka till!!!

Peter Gustavsson sa...

Hej Mona!

Det finns ett bibliotek i Gränby, vad vi kräver är ett bibliotek i det externa köpcentret Gränby Centrum. Men tack för stödet.