tisdag, juli 10, 2007

Världens bästa välfärd kräver höga skatter

Jag sitter på socialdemokraternas ekonomiska seminarium där Jan Södersten, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, hårt kritiserat den borgerliga regeringens rabatt för attraktiva villor genom den nya fastighetsbeskattningen. Han beskriver det som ett "mordförsök på skattereformen".

Magdalena Andersson och Jan Larsson har presenterat den skattepolitiska rapport de gjort för Arbetarrörelsens Tankesmedja. Grunden är att vi ska ha "ett fortsatt högt skatteuttag", de öppnar även för att "den demografiska utvecklingen [kan] kräva att skattenivåerna höjs ytterligare".

Magdalena Andersson säger att "det är möjligt att vi inte förstod EU:s möjlighet att påverka länders skatter när vi gick med i EU" och påpekar att EG-domstolen får ett ökat inflytande över länders skatter. Ytterligare ett argument att krypa upp ur EU-skyttegravarna och fundera över hur vi ser på EU:s växande makt över politiken.

Efter att ha snabbläst rapporten står det klart att rapportförfattarna vill ha "en minst lika hög fastighetsskatt som idag [alltså innan sänkningen från 2008]". Rapportförfattarna vill föra in fastighetsskatten i preliminärskatten så folk slipper få stora räkningar i efterhand och de vill göra skatten mer förutsägbar. De diskuterar även en återinförd förmögenhetsskatt, med ett "rejält ansiktslyft", men öppnar också för andra alternativ för att höginkomsttagarna ska finansiera denna skattesänkning. De säger att "det är svårt att hitta bärande argument mot principen om lika beskattning oberoende av inkomstkälla" vilket konkret innebär att jobbavdraget bör avskaffas.

Rapporten klingar alltså väl med Mona Sahlins besked från igår att socialdemokratin vill "återställa rättvisan". Det finns också några nyheter i rapporten. Andersson och Larsson vill se över nivån på kapitalbeskattningen - sannolikt till följd av den pågående diskussionen om det är rätt att kapital bara beskattas med 30% medan höga inkomster beskattas med mer än 50%. De vill ha ett skattegolv som gör något åt assymetrin i budgetsystemet. Och de vill ta hårdare tag mot skattefusket - som är betydligt större än bidragsfusket. Ordning och reda.

Rapportörerna diskuterar även en het potatis - att överföra delar av den kommunala beskattningen till staten. Det är ett intressant förslag - visst ställer medborgarna krav på nationell likvärdighet och nog skulle det öka jämlikheten om inkomstskatten blev densamma i Danderyd som i Norrlandskommunerna. Detta skulle också undanröja en stor mängd problem. Men det är i så fall mycket viktigt att kommunerna har rätt att själva taxera utöver grundnivån för att välja en högre standard om medborgarna så vill - annars blir kommunalpolitiskt engagemang näst intill meningslöst eftersom politikerna skulle sakna ekonomiska muskler att genomföra viktiga reformer.

Rapporten är läsvärd och tar upp många viktiga frågeställningar. Men omvärldsanalysen saknar en verklig analys av hur förändringarna av den svenska modellen under 80- och 90-talen påverkar förmögenhetsfördelningen. Klyftorna har vuxit dramatiskt sedan 80-talet vilket i sig bör leda till en diskussion om hur vi beskattar kapitalinkomster och förmögenheter. Det pågående fastighetsprisracet fortsätter öka klyftorna mellan dem som har och dem som inte har.

Själv vill jag införa återinföra förmögenhetsskatten, slopa rabatten på attraktiva villor, avskaffa förvärvsavdraget, införa en direktörskatt på höga inkomster och införa en progressivitet i kapitalbeskattningen. Och i likhet med Jan Södersten skulle jag gärna vilja återinföra arvs- och gåvoskatten om det går. Så får vi mer resurser för att göra mer för att minska de sociala och ekonomiska klyftorna i vårt land.

2 kommentarer:

Sebbe sa...

"Själv vill jag införa återinföra förmögenhetsskatten, slopa rabatten på attraktiva villor, avskaffa förvärvsavdraget, införa en direktörskatt på höga inkomster och införa en progressivitet i kapitalbeskattningen. Och i likhet med Jan Södersten skulle jag gärna vilja återinföra arvs- och gåvoskatten om det går. Så får vi mer resurser för att göra mer för att minska de sociala och ekonomiska klyftorna i vårt land."

Om fler sossar tänkte på det sättet kanske det hade varit någon idé att rösta på ert parti.

Peter Björkman sa...

Arbetsfria inkomster är något djupt problematiskt överhuvud. Och nu menar jag inte socialbidrag...