fredag, december 19, 2008

Demonstration till minne av Tubay Mavi den 1 januari 2009

Den 1/1 2008 mördades Tubay Mavi av en människa hon en gång älskat här, i Uppsala.

Den 1/1 2009 hedrar vi minnet av Tubay och de 18 andra kvinnor som dödats efter henne. Vi demonstrerar för att få ett stopp på mäns våld mot kvinnor. Vi demonstrerar för att rättsväsendet och politiken ska öppna ögonen och agera i tid.

Vi demonstrerar därför att när en kvinna blir slagen av en man hon älskar eller älskat är det en tragedi. När tiotusentals kvinnor blir slagna är det ett samhällsproblem, också i ett land som kallar sig världens mest jämställda.

Vi demonstrerar därför att det som händer inom hemmets fyra väggar angår oss alla, för att det privata är politiskt. För rätten att vara sin egen, en självständig mänsklig varelse.

Men också därför att detta mäns våld mot kvinnor är en spegling av ett samhälle där män anses mer värda än kvinnor.

Män har mer makt och högre lön, jobbar mer avlönat och mindre oavlönat än kvinnor. Vi demonstrerar därför att ett samhälle där kvinnor inte längre är underordnade män också är ett samhälle där färre män anser sig ha rätt att slå kvinnor.

Och vi demonstrerar därför att Tubay Mavi bara kan vila i frid om vi är rastlösa i vår kamp för ett samhälle där vi alla kan leva.

Vi samlas vid foten av Carolinabacken klockan 14.00 den 1 januari 2009, och går tillsammans till Stora Torget. Demonstrationen arrangeras av Tubay Mavis anhöriga.

Sprid denna information i dina nätverk så att vi blir många som sluter upp på demonstrationen.


God jul och gott nytt år!

1 kommentar:

Edvin, socialdemokrat och socialist sa...

Ett utmärkt sätt att använda sin blogg till. Bra gjort, Peter.
Jag hoppas det blir en fin manifestation