fredag, februari 29, 2008

Hjälp till att göra Uppsala till Europas kulturhuvudstad 2014

På gårdagens kulturnämndsmöte fattades många kloka beslut. Enn Kokk har redan beskrivit det enhälliga beslutet om att avvisa förslaget till nytt externt köpcentrum i Fullerö. Och i dagens UNT beskrivs utredningen som ska se på förutsättningarna för ett nytt bibliotek i Gränby centrum - en konsekvens av den rödgröna oppositionens motion i frågan - men också översynen av förutsättningarna för fri entré på konstmuséet och Bror Hjorths hus. Det är värt att i detta sammanhang också framhålla att s, v och mp motsatte sig den neddragning av nämndens budget för innevarande år som beslutades av kommunfullmäktige i januari.

Enn Kokk har också beskrivit vad vi fick ta del av vid nämndens studiebesök på Uppsala Konsert och Kongress häromdagen.

Ett annat beslut som fattades av nämnden igår är att utse Jan-Erik Wikström och undertecknad att ingå i den politiska styrgruppen för Uppsalas ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2014. Läs mer om ansökan här. Styrgruppen börjar med att samla lite kulturfolk till en workshop på måndag kväll då vi tillsammans söker efter en röd tråd som projektet kan bygga vidare på.

Flera hjärnor tänker bättre än en, och jag tänkte be om lite hjälp. Vad kan man tänka sig för bra teman för ett kulturhuvudstadsår?

När jag och folk i min närhet småfunderat på det hittills har tankarna cirkulerat kring den rikedom och mångfald som finns i den här staden. Uppsala är en stad där världen möts, med en internationell befolkning, internationella festivaler och en stark ställning inom åtskilliga forskningsfält. Vi är en stad av nyfikenhet och av möten, i en skärningspunkt mellan det förflutna och framtiden. Vi är en stad med ett brett kulturliv, i staden såväl som i för- och kransorter. Vi väljer att utveckla vår stadskärna och vår kulturella infrastruktur, vi satsar på biblioteken och studieförbunden.

Jag är medveten om att Uppsala också har andra sidor. Uppsala är också en socialt och kulturellt delad och segregerad stad, en den inskränkta konservatismens och de förlorade möjligheternas stad. Men för mig handlar frågan inte bara om vilken stad Uppsala är utan minst lika mycket om vilken stad vi vill vara. Arbetet med att utveckla konceptet för Uppsala som kulturhuvudstad är en del i arbetet med att förändra såväl staden i sig som bilden av den.

Så fundera och skriv lite tankar om tema för kulturhuvudstadsåret i kommentarerna eller i ett mail till mig. Låt dig gärna inspireras av Uppsala kommuns kulturpolitiska program.

5 kommentarer:

SGH sa...

Fokus för ansökan skall, om jag läst rätt i anvisningarna, INTE handla om vad staden VARIT och ÄR, utan vad staden GÖR under kulturhuvudstadsåret. Vad vi skulle kunna göra är att under åren fram till 2014 förbereda oss genom att bygga upp förutsättningar för det som dras igång och sker under året.
För min del vill jag då föra fram tanken på att fram till 2014 arbeta med att förverkliga "Uppsala Rikspark". Kanske kunde Riksparken t.o.m. bli Sveriges andra Nationalstadspark? Namnet Gamla Uppsala Rikspark fördes fram år 1911 av professor Rutger Sernander. Då omfattade det, som framgått ovan, ett område kring Gamla Uppsala. Begreppet "Uppsala Rikspark", som antogs av Uppsala KF 1997, omfattar ett mycket större område: från gamla U till Flottsund, med ett band längs Fyrisån på båda sidor av varierande bredd. Inom detta finns merparten av de natur- och kulturvärden som varit och är centrala för Uppsalas identitet. En mängd kulturaktiviteter skulle kunna bedrivas utgående från detta geografiska och idemässiga område. Inte minst skulle det handla om att levandegöra och fördjupa Uppsalas centrala värden på nya och kreativa sätt - visa och förstärka stadens identitet. Till gagn såväl för Uppsalaborna själva, som för turister.

Helen sa...

jaha, så då ska vi konkurrera med er nu också... jaja.

Peter Gustavsson sa...

Fri konkurrens ger alla en chans, heter det ju :-)

Jonas Ryberg sa...

Alltså, ska hela Sverige bli kulturhuvudstad nu? Umeå, Gävle, Uppsala, Lund... kunde det kanske inte va bättre att exempelvis Gävle-Uppsala typ gjorde en sådan sak gemensam?

Dock har Gävle "Kulturell Allemansrätt" som tema, vilket är ett helt grymt radikalt statement. Undrar om det betyder att vi är för fildelning...

Klas Corbelius sa...

Vaddå Uppsala? Det blir Norrköping! Jag säger bara arbetets museum, spårvagnar, promenaderna, industrilandskapet, symfoniorkestern, Sylten, Kulturkammaren mm.

Ett bra tema vore fredskultur då det 2014 är 200 år sedan Sverige senast hade ett krig. Läs mer om fredskultur här: http://www.skr.org/fredskultur

För övrigt är det sex städer som tävlar mot varandra om att bli kulturhuvudstad (Umeå, Gävle, Uppsala, Norrköping, Kalmar samt Lund).