fredag, december 21, 2007

Jan Eliasson

Socialdemokraternas bloggsatsning fortsätter, nu genom denna bloggintervju med Jan Eliasson utförd av Jonas Morian och Nina Unesi. Jan Eliasson har som vanligt en stark utstrålning av kompetens och engagemang, särskilt i svaret på de båda sista frågorna om Balimötet och om skillnader mellan socialdemokratisk och borgerlig utrikespolitik.

Detta är en intressant form, även om flera självklara följdfrågor aldrig kom att ställas i intervjun. Menar Jan Eliasson verkligen att v och mp inte idag är aktiva och driver på inom EU? Säger Jan Eliasson att vi inte behöver en egen försvarsindustri längre, och att Sverige därför kan sluta upp med vapenexporten? Men det är en trevlig intervju.

Inga kommentarer: