tisdag, september 11, 2007

Valseger i Annorlundastaden

Medan de flesta valresultat nu kommit in i det norska kommunvalet står det klart att de rödgröna partierna inte klarat av vinna över de sittande borgerliga majoriteterna i de två största städerna Oslo och Bergen. Arbeiderpartiet går fram i landet som helhet, men nedgången för Sosialistisk Venstreparti gör att detta inte räcker.

Men det finns ett tydligt lysande undantag - Trondheim. I Norges tredje största stad sitter den rödgröna majoriteten kvar. Arbeiderpartiet stannar på rekordresultatet 43,9 procent - en ökning med mer än 13 procentenheter. Detta är till och med bättre än de mycket positiva opinionsmätningar som kommit de senaste veckorna.

Kommunstyrelseordförande Rita Ottervik förklarade häromdagen till Dagsavisen att Arbeiderpartiet i Trondheim är "lite rödare" än i landet i stort, och säger till NRK nu i kväll att orsaken till valsegern är att man kunnat leverera politiskt.

Trondheims högerorienterade dagstidning Adressavisen kallar staden "Annerledesbyen" - Annorlundastaden. Jag har tidigare beskrivit hur de lokala fackförbunden i Trondheim beslutade att sätta upp en kravlista för att ge sitt stöd till partierna med återkommunalisering högst på programmet. Därigenom kom Trondheim att bli skyltfönstret för den rödgröna politiken, och inspiratören till den rödgröna alliansen "Nytt flertall" i 2005 års stortingsval.

De rödgröna i Trondheim införde kommunal fastighetsskatt och har använt det till att bygga ut välfärden. Trondheim är Norges enda större stad med full behovstäckning i barnomsorgen. Nu tar man nästa steg - att få full behovstäckning i äldreomsorgen.

I Trondheim vann de rödgröna, genom att väljarna såg effekterna av en progressiv kommunalpolitik. I resten av landet lyckades de rödgröna inte slå igenom. Den nyss återvalde ordföranden för Södra Tröndelags landsting (fylke) Tore O Sandvik säger att orsaken till att man vunnit i Trondheim och i hela södra Tröndelag är att man varit tydlig och stått för att man vill ha fastighetsskatten för att kunna bygga daghem och ålderdomshem. Mina norska vänner säger också att Jens Stoltenberg på riksnivå inte klarat av att kopiera Trondheimsmodellen tillräckligt mycket - han har tvingat SV att acceptera norska soldater i södra Afghanistan och på andra sätt inte klarat av att stå för den radikala politik som är det trönderska framgångskonceptet.

Det är nog dags för oss socialdemokratiska kommunpolitiker att åka på delegationsresor till Trondheim och lära oss hur man bedriver en radikal kommunalpolitik. Och både Jens Stoltenberg och Mona Sahlin kan nog få ut en hel del av att avlägga besök för att lära sig hur man kan vinna väljare genom att vara politiskt tydlig och vara stolt över att vara socialdemokrat.

1 kommentar:

Anonym sa...

Fick tips om dessa två artiklar från en vän i Oslo: "De unga, fattiga och maktlösa röstar inte" sidan
http://www.dagbladet.no/
magasinet/2007/09/10/511542.html

Och "Vanmaktens politik" på sidan
http://www.dagbladet.no/nyheter/
2007/09/11/511709.html

I den första står det bland annat:
"- Jeg tror de som opplever maktesløshet ellers i livet opplever politikken som en forlengelse av den maktesløsheten. Ikke som et hjelpemiddel for å få det bedre, sier samfunnsgeografen.

Han viser til at i Oslo er det mye høyere valgdeltakelse i det rike vest enn det fattige øst.

- De som bruker stemmeretten er de samme menneskene som opplever at de har makt over tilværelsen i andre sammenhenger også, sier Tangen."

Jo, så tror jag det är!! I Sverige också...