måndag, februari 05, 2007

Centerrörelsens självmord

Tillbaka på hemmaplan, och konstaterar att Maud Olofsson just inlett centerrörelsens långa dödskamp. Nu inleds den debatt som tycks ha som mål att göra centerpartiet till ett ja-parti. I trots mot den folkliga opinionen i allmänhet och mot opinionen i centerns klassiska väljargrupper i synnerhet.

Centern var tillsammans med vänster- och miljöpartiet det parti som hade den största andel EMU-motståndare. Motståndet är än starkare i dag.

Det är fullständigt tillåtet för partier att avveckla sig själva. Men det är inte självklart att det är bra för det politiska samtalet.

Inga kommentarer: